Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 23 -  7 Juni 2006

10 – 11 JUNI FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
ZIE, IK BEN MET U ALLE DAGEN

18.00 u            Zm Marcel Goris en familieleden. Zm Jos Geukens vanwege de geburen

08.00 u            Zm Gaston Krieckemans, Celine Hermans, familie Krieckemans-Claes-Hermans. Zm Louis Van Hoof Cuyvers Cluyts Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

“VAKANTIEREGELINGEN”
De maand juni staat voor de deur en dat vraagt alle aandacht voor ál onze correspondenten.

BEZINNING EN VORMING IN POSTEL
Van zondag 25 juni (17u) tot vrijdag 30 juni (13u30) gaat er in het Contactcentrum van de Abdij van Postel een retraite als "Een wandeling door het Johannes-evangelie"
Deze retraite wordt begeleid door Pater Frans Claes m.s.c. en staat open voor iedereen.
Info en inschrijving : Gastenpater Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37.81.21

KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN
Volgend weekend wordt er in alle kerken ingezameld voor de kerkopbouw van het bisdom. Het gaat hier om geld, dat moet dienen, om in het bisdom middelen te voorzien, om in te staan voor de vorming van de vele vrijwilligers, die – steeds meer en meer – nodig zijn, om de kerk te laten functioneren en de boodschap van Jezus te blijven uitdragen. Onze kerk kan maar leven en groeien dank zij deze mensen en de middelen zijn schaars. Iedereen kan in de collectemandjes geven, maar je kan ook storten op rekening 320-0013168-46 van Bisdom Antwerpen, Schoenmarkt, 2, 2000 Antwerpen. Doorlopende opdrachten zijn eveneens mogelijk en giften, die over het hele jaar de 30 euro te boven gaan, zijn aftrekbaar van je bruto-inkomen voor de belastingen.
Van harte aanbevolen.

VERGADERING VAN ALLE PAROCHIETEAMSVAN GEEL.
Vandaag en morgen vergaderen alle parochieteams van Geel, om te bespreken, hoe er vanaf volgend jaar zal samengewerkt worden, nu het pastoorsaantal weer eens daalt. Wij evolueren naar één parochiefederatie in Geel, die geleid wordt door een parochiefederatieteam.
Verder komen er samenwerkende PT’s, die in elke parochie de dragende kracht zullen vormen, samen met de pastores.
Daarover vergaderen de parochieteams van Geel Zuid vanavond (woensdag) in Hagelbos, Oosterlo.
Morgen (donderdag) zijn het de teams van Noord, die samenkomen in de catecheselokalen van Holven.
Hopelijk is iedereen aanwezig.

VERGADERING VORMSELCATECHISTEN
De vormselcatechisten van parochiefederatie Geel vergaderen dinsdag 6 juni om 20.00 u in de parochiezaal van Zammel.
Wij evalueren de solidariteitsdag en willen doorpraten over ouderavonden in de verschillende parochies. Graag allen op post!

SCHOOLFEESTEN IN DE RONDE
* Op zondagnamiddag 18 juni om 14.00 gaat in het centrum van Geel het schoolfeest door in de lagere school van Kompas. Wij zijn uitgenodigd 
* Zaterdag 10 juni is er feest in school van Ten Aard: muzikaal optreden van de kinderen om 14.00 u ; BBQ tussen 11.30 en13.00 u en tussen 16.00 en 19.00 u (vooraf inschrijven tel. 014/85.29.98) ; kinderanimatie tussen 16.00 en 19.00 u Iedereen van harte welkom.
* zondag 11 juni van 13.00 tot 18.00 u mogen wij naar Tongelsbos te Westerlo, Je kan doorlopend kijken naar de tentoonstelling van de werken van de leerlingen. Er is een optreden van de leerlingen van de lagere school. Vanaf 13.00 u kan je er terecht voor barbacue, hot-dogs, ijsjes, bodega.  Met een springkasteel, talrijke kinderkraampje en het speelbos zijn er uitgebreide speelmogelijkheden voor al de bezoekers. Er is ook mogelijkheid om info te verkrijgen over de school.
* Ook de gemeentelijke BO-scholen van Mol Galbergen nodigen ons van harte uit op hun jaarlijks SCHOOLFEEST dat eveneens doorgaat op zondagnamiddag 18 juni  van 13.30 tot 18.00u.
Onder het thema “SPROOKJES & VERHALEN” wordt er gezorgd voor gezellige muziek, allerhande vermaak voor groot en klein en diverse snacks.
Kom ook eens even langs op dit schoolfeest in de bon Boscostraat 37-39 in Mol. U bent er van harte welkom!

erkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links