Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 22 -  31 mei 2006

3 – 4 JUNI HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
STROMEN VAN LEVEND WATER

18.00 u            Jgt Jozef Geukens, Jgt August Verhaert. Zm Philomena Vanreusel, Ludo Geukens en Melanie Knaepen. Zm Maria Vanuytven, Zm Frans Weckhuysen, Maria Rens. Zm Vic en Mia Mangelschots, Leonie Hermans. Zm Mathilde s’Jongers en overleden familieleden

08.00 u            Coleta Bervoets, Zm Eduard Verachtert, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

“VAKANTIEREGELINGEN”
De maand juni staat voor de deur en dat vraagt alle aandacht voor ál onze correspondenten.

PAROCHIETEAMS VAN GEEL-ZUID
Alle parochieteams van Geel Zuid komen woensdag 7 juni om 20.00 uur samen in Oosterlo Hagelbos.
We rekenen er op dat alle teams volledig zullen zijn daar er ingrijpende voorstellen zullen zijn voor hun werking in de komende jaren.

BEZINNING EN VORMING IN POSTEL
Van zondag 25 juni (17u) tot vrijdag 30 juni (13u30) gaat er in het Contactcentrum van de Abdij van Postel een retraite als "Een wandeling door het Johannes-evangelie"
Deze retraite wordt begeleid door Pater Frans Claes m.s.c. en staat open voor iedereen.
Info en inschrijving : Gastenpater Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37.81.21

VERGADERING VORMSELCATECHISTEN
De vormselcatechisten van parochiefederatie Geel vergaderen dinsdag 6 juni om 20.00 u in de parochiezaal van Zammel.
Wij evalueren de solidariteitsdag en willen doorpraten over ouderavonden in de verschillende parochies. Graag allen op post!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links