Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 18 -  3 mei 2006

6 – 7 MEI VIERDE PAASZONDAG
DE GOEDE HERDER GEEFT ZIJN LEVEN

18.00 u            Jgt Julia Verwimp, Maria Verellen, Marcel Daems. Zm Jan Jannele en Jeanine Vangheel, Patrick en Door Verachtert, Jos Lathouwers, Fons Steurs, Wim Daems, Karel Daems, Dympna Helsen, To Deceuster; Wim Lembreghts, zm Jul en Renilde Mertens, Fons Hermans, Jos Daems

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

HERDERS GEVRAAGD
Het was goed nieuws op tv: de seminaries van alle Vlaamse bisdommen, behalve Brugge, zullen worden samen getrokken in het Johannes XIII seminarie in Leuven.
Vroeger was dat ondenkbaar. In alle bisdommen waren genoeg kandidaten tot het priesterschap, maar de laatste dertig jaar is het aantal priesters en seminaristen sterk gedaald. En toch heeft een levende kerk, naast diakens en pastoraal werk(st)ers, ook priesters nodig om in naam van de bisschop de parochies te leiden.
Nu zondag is de roepingenzondag. Het evangelie spreekt over goede herders zoals Jezus. Het is zeker niet gemakkelijk, om vandaag priester te zijn vanuit Jezus’ boodschap, maar het is en blijft een boeiend bestaan, temidden van de mensen.
Durven wij daarom dan ook zondag bidden om priesters, diakens en pastoraal werkende naar Jezus’ hart. En bij de omhaling moeten wij er ook aan denken, dat een opleiding van minimum zes jaar veel geld kost en dat ook het seminarie van Antwerpen blijft functioneren als vormingshuis, opleidingsinstituut en centrum van diocesane diensten. Laten wij onze bisschop bij dit alles steun geven.

Jan Merterns

KLARA IN GEEL
Tijdens het Pinksterweekend (3-5 juni) komt radio Klara met heel wat evenementen, programma’s en concerten naar Geel. Er wordt muziek gemaakt en cultuur gebracht vanuit de kapel van het O.P.Z., de St.-Amandskerk, de St.-Dimpnakerk, het auditorium van de muziekacademie, De Boogaard en van op een kiosk op de Grote Markt. Hier hoor je zeker nog van, maar ondertussen zijn de organisatoren nog druk op zoek naar medewerkers.
Wil je een handje toesteken, materiaal klaar zetten, een oogje in het zeil houden, neem dan contact op met Hans Driesen op de toeristische dienst, 014/57.09.53.
Hartelijk aanbevolen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links