Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 17 - 26 april 2006

29 - 30 APRIL : DERDE PAASZONDAG
ZO MOET CHRISTUS LIJDEN EN VERRIJZEN

18.00 u            Zm Frans Lievens en Fien Vandesande. Zm Fons Hermans. Zm Frans Verbiest en Jeanne Dens

08.00 u            Jgt Laurent Nietvelt, Gregoor Van Dingenen, Modest Verelst

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BEZINNINGSWEEK IN POSTEL
Van zondag 30 april (17u) tot vrijdag 5 mei (16u30) wordt er in het contactcentrum van de Abdij van Postel een "vijfdaagse van totale levensvernieuwing" gehouden. Het doel is een vernieuwing van het innerlijke leven door een nieuwe geloofsovergave aan de Levende Heer.
Deze retraite wordt begeleid door Pater Danil Maes, Norbertijn, met een team en staat open voor iedereen.
Info en inschrijving : Gastenpater Abdij van Postel, Abdijlaan 16,2400 Mol, 014/37.81.21

HOE KUNNEN OUDERS HUN KINDEREN DAGELIJKS GELOVIG OPVOEDEN
Volgende dinsdag gaat de eerste ouderavond voor eerstecommunieouders van dit werkjaar door. Naast het aanbod, dat elke parochie aanbiedt aan alle ouders, biedt de Geelse werkgroep eerste communie al enkele jaren een avond aan, die met de liefhebbers van alle Geelse parochies een beetje in het leven wil grijpen.
Deze avond gaat niet over het verloop van de viering, niet over de liedjes en niet over praktische afspraken. Neen.
Waar en hoe kunnen wij ons geloof overdragen aan onze kinderen? Daarover gaat het volgende week.
Els Van Elsen, pastoraal werkster in Balen, komt naar ons toe, om mee te leven, tips te geven, en samen na te denken ons kind, ons gelovige wonder !!!
Alle ouders van eerstejaars en tweedejaars eerstecommunicanten zijn welkom, nu, DINSDAG 25 APRIL OM 20.00 U in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Elsum.
Els komt nog eens terug met het zelfde programma op WOENSDAG 3 MEI OM 20.00 U naar de parochiezaal van Zammel.
Van harte aanbevolen

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links