Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 16 - 19 april 2006

22 - 23 APRIL : BELOKEN PASEN
ACHT DAGEN LATER KWAM JEZUS BIJ ZIJN APOSTELEN

18.00 u            Jgt Wim Daems. Zm Fons Steurs, Karel Daems en Dympna Helsen. Jgt Wies Boeckx. Zm Maria Bens. Jgt Jos Daems. Zm Marcel Daems. Jgt Philemon Hellemans, Marie Mertens, familie Verboven-Peeters. Zm Jan Molenberghs vanwege de geburen. Jgt Maria Proost. Zm Fille Van Reusel.

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

19.00 u            Zm Constantia Vermeulen, Louis Vangheel, familie Dresselkaerts-Bastians, Louis Vissers

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

NAAR ÉÉN PAROCHIEFEDERATIE GEEL

De plannen zijn nu definitief. De samenwerking van de 12 Geelse parochies evolueert in die zin, dat wij vanaf volgend jaar volledig naar één parochiefederatie gaan voor heel onze stad. De noden zijn zo gemeenschappelijk en de grenzen zo moeilijk te trekken, dat deze optie voor de hand lag.

Voortaan zullen wij dus nog enkel over Geel NOORD en Geel ZUID spreken als het gaat over het parochieblad en als het gaat over pastorale teams, die samen komen, want met die groep zou het anders toch wel onmogelijk vergaderen worden, omdat hij te groot wordt.

Er worden momenteel ook stappen gezet, om te komen tot een pastoraal team, een federatieteam voor onze 12 parochies. Daar hoor je nog van !!!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links