Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 51 - 21 december 2005

KERSTMIS WERKT

Volgens de kalender is vandaag de kortste dag van het jaar. Duisternis is letterlijk om ons heen. Waar is de tijd dat iemand in de stam het vuur moest bewaken om licht en warmte te hebben?... Nu klikken we de schakelaar aan en het licht floept aan; even een toets indrukken en de verwarming begint te gloeien. Maar dat is lang niet in alle huizen en bij alle gezinnen in Vlaanderen het geval. De keerzijde van dit comfort is een hoge energiefactuur. Voor meer dan tweeduizend gezinnen per jaar is de factuur te hoog.

En toch …
ZALIG KERSTFEEST !!!!

Dank voor je actieve aanwezigheid in de liturgie, je handtekening op de thermometer van Welzijnszorg, je bijdrage in de collecte of op de bankrekening van Welzijnszorg, de kaarsen die je hebt gekocht,.... De zorg voor welzijn is hiermee niet voorbij. Maar toch bedankt voor wat is gebeurd. 

24 – 25 DECEMBER
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
HEDEN IS ONS EEN REDDER GEBOREN
KOM LATEN WIJ AANBIDDEN ! ! !

22.00 u            Nachtmis opgeluisterd door het Clemenskoor. Zm Maria Vanuytven, Zm Alfons Bellemans, Maria Taels, de families Taels, Mangelschots, Sterckx, Bellemans, Ven

08.00 u            Kerstmis. Jgt Jos Luyten, Jul en Marcel d’Joos, Leonie Engelen, Jefke en Gust Deceuster, Gonde Verwimp
11.00 u            Gezinsviering

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ZONDAGSMIS
Kerkfabriek
Onze kerk leeft uit geloof. Daartoe is de zondagsmis belangrijk.
Een christelijke kerk leeft door en voor mensen. Daartoe is de zondagsmis belangrijk.
Elke parochie heeft daartoe middelen nodig. Ook daartoe is de zondagsmis belangrijk.
Elke parochiekerk heeft een kerkfabriek.
Het gaat om zes mensen die samen met anderen zorg dragen voor de kerk als gebouw en alles wat nodig is om zinvol en goed eucharistie te kunnen vieren. De verslagen van de inkomsten en uitgaven die ze elk jaar bij de overheid moeten indienen, zeggen dat er geen overschot is, dat er niet kan gespaard worden.
Om al die taken te kunnen blijven doen, durven wij vragen als volwassene uw bijdrage voor de kerk eens definitief en voor altijd op niveau te brengen van … één consumptie.
Wij zullen toch zelf moeten zorgen voor onze kerken (verwarming, verzekering,..) en onze opdracht in de wereld om geloofwaardig te zijn in onze samenleving.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BIJEENKOMST ALLE PAROCHIETEAMS
Omdat in de nabije toekomst nog even veel parochies zullen moeten functioneren met nog minder pastoors, wordt de taak en de verantwoordelijkheid van de PT’s en de PT-leden steeds groter en groter, of anders wordt de leefbaarheid van de parochies kleiner en kleiner. Dat is een vaststelling, geen discussiepunt.
Om alle PT-leden dan ook duidelijk op te roepen tot een degelijk engagement, kom bisschoppelijk vicaris Walter De Winter naar Geel, om ons samen te bezinnen en na te denken over de toekomst van de pastoraal in Geel.
De vergadering met de vicaris en alle PT’s van Geel gaat door op woensdag 11 januari om 20.00 u in de parochiezaal van St.-Dimpna op de Rijn, vlak voorbij de kerk.
Van harte genodigd.

TREFQUIZ ACW
Naar jaarlijkse gewoonte houdt het Geelse ACW weer een trefquiz. Die gaat dit jaar iets vroeger door op vrijdag 30 december. Wat blijft is het principe: elke ploeg speelt voor een zelf gekozen goed doel en de opbrengst van het moederkesdagontbijt én van de quiz wordt verdeeld over 9 ploegen en hun goed doel (samen 1.250 euro).
Je ploeg nog inschrijven kan bij Jozef Goebels, Technische Schoolstraat 22 op 014/58.71.97. Voor 10 euro per ploeg mag je meedoen.
Aanbevolen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49 Week 50      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links