Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 50 - 14 december 2005

ADVENT IS LEVEN  . . .

een kans om wat ons is gegeven te delen en aan anderen door te geven. Een kans om wat krom is recht te trekken, om wie inslaapt wakker te schudden, om wie hopeloos of radeloos is er weer in te laten geloven.

Wij bidden, dat er licht mag zijn. Licht in alle hoeken van de wereld: dat wij nergens het kleine vergeten of verdonkeremanen. Licht in elke samenkomst van mensen, om elkaar bij te lichten met geloof in Hem, die eens geroepen heeft 'ik ben het licht der wereld...'.

 

17 – 18 DECEMBER VIERDE ADVENTSZONDAG
ZIE, GIJ ZULT ZWANGER WORDEN

18.00 u            Jgt To De Ceuster Alfons en Fons Steurs Denis De Ceuster; Jgt Louis Dens zm Eugenie Molenberghs Erna Geudens, Zm Marleen Mannaerts Linda Taels Germaine Verachtert Wim Verherstraeten; Jgt Door Wuyts en overleden familieleden, Jgt Karel Van Gorp; Jgt Roger Van Lommel en overleden familie

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ZONDAGSMIS
Warmte.

Was er veel volk? Er was veel volk! Na een uitvaartdienst is dit vaak een vraag en evenzeer een woord van verbazing en troost. Met velen zijn is belangrijk. Het geeft warmte, zin en sfeer. Je voelt je niet zo alleen.

Het is goed dat we op zondag naar minder vieringen zijn gegaan of zullen gaan als we daarbij maar het gevoel van warm samenzijn en betrokkenheid kunnen verhogen.

Een abdij leeft al eeuwen van één eucharistie per dag, ook op zondag. Maar alles wordt gedaan om deze tot hoogtepunt van de dag en het abdijleven te maken. Voor parochies met één viering betekent het een uitdaging om ook daar kinderen, jongeren, jonge gezinnen en anderen samen te laten zondag vieren en de Heer te gedenken.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DEKENALE WERKEN ???
PAROCHIALE WERKEN ???
De gezamenlijke inspanning van de Geelse parochies, om hun goederen verantwoord te beheren heeft ertoe geleid, dat de vzw van de dekenale werken zich gereorganiseerd heeft, om in orde te blijven met alle mogelijke wetgevingen en om toch overzichtelijk te blijven. Het gemeenschappelijk beheer van de parochiegoederen, waarbij iedere parochie, elke zaal en elke werking haar eigenheid behoudt, gebeurt voortaan onder de naam “DEKENAAT ZUIDERKEMPEN REGIO GEEL, PASTOOR VAN NEYLENSTRAAT, 3, 2440 GEEL”.
Voor sommige mensen kan dit praktische informatie zijn.

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN
Sommige lezers vonden het de laatste tijd spijtig, dat het commentaar op de zondagslezingen (door Rik Hoet) nu en dan moest wijken voor plaatselijk nieuws. Voortaan leidt Paul Kevers (weer voor 3 jaar) deze rubriek en je zal hem kunnen vinden op de uitneembare katern in het midden van het tweede deel van ons blad. Dank aan de redactie in Antwerpen!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48
Week 49        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links