Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 49 -  7 december 2005

ADVENT WERKT

Advent is een oproep voor iedere christen, om warmte en licht te fijn. Solidair met al wie de energie niet heeft om ten volle te kunnen leven. We willen ommekeer brengen voor mensen, wie onrecht aangedaan wordt. Mensen die door armoede uitgesloten worden.

Wij bidden dat er licht mag zijn. Licht in onze omgang met mensen: dat wij ons niet verbergen voor elkaar. Licht op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof fijn.
Dit weekend is er omhaling voor Welzijnszorg.

10 – 11 DECEMBER DERDE ADVENTSZONDAG
MIDDEN ONDER U STAAT HIJ DIE GIJ NIET KENT

18.00 u            Jgt Alfons Van Hove, Emma Vanspringel, Marcel en Jos Goris, Renilde Mertens, Det Goetschalckx, Jan Boeckx. Zm Fons Steurs, Wim Daems, Karel Daems, Dympna Helsen, Jul Mertens, Maria Verellen, Bertine Dankers, Jeanne Slegers, Louis Hermans

08.00 u            Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer, Henri Vrancken. Zm Leanard Dams en Maria Matheusen. Zm familie Criekemans, Mellebeeckx, Wuyts

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ZONDAGSMIS
Vieren!
Aan de liturgie op zondag is altijd veel aandacht gegeven. Ook in onze parochies doen velen grote inspanningen om de liturgie op zon‑ en hoogdagen aantrekkelijk te maken en de betrokkenheid van eenieder te verhogen.
De meeste aanwezigen zijn aangesproken door een verzorgde viering waarbij ook zij zelf een plaats krijgen door samenzang, samen bidden, de gepaste liturgische houding die eerbied of overtuiging vertaalt..        
Maar ook zangkoren, kosters, misdienaars, lectoren, kerkfabriek, mensen die de kerk reinigen of versieren,  . . . ze zijn belangrijk. Er zijn er zovelen, die ons elke week zo begeleiden naar de kern van ons samenzijn: rond Jezus Gods kerk te zijn in deze wereld. En daarbij hebben ook de voorgangers en de predikanten een niet te onderschatten rol te vervullen...

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEZINSBOND GEEL
Gezinsbond Geel bezoekt de Winterefteling op woensdag 28 december.
Vertrek Geel (parking Werft) om 13.30 u
Vertrek Efteling om 20.00 u
Deelnameprijs (enkel leden van de afdeling) voor vervoer en inkom:
beneden 4 jaar: GRATIS, vanaf 4 jaar: 15,-EUR
Inschrijven voor 15 december bij Willy Laureys.

LANDELIJKE SENIOREN
De Seniorenclub van de Landelijke Gilden vergadert op dinsdag 13 december, om 14.00 u in het parochiecentrum van Sint-Amands. De Seniorenclub staat open voor leden Landelijke Gilden die zestig zijn of bruggepensioneerd, én/of hun partner.
Het wordt dit keer een vrolijke feestbijeenkomst met een optreden van troubadour Miel Cools. Inschrijven kost 4 euro per persoon (inclusief broodmaaltijd) en kan bij de parochiële seniorenafgevaardigden.

GEELSE KERSTSTALLENTOCHTEN
Er zijn wel wat kerststallen in onze streek. Er worden wel wat tochten georganiseerd. Toch is de tocht van de Geelse Gidsenbond een aanrader.
De Geelse gidsenbond-toerisme begeleid je gedurende een vier uur durende busrondrit. Je bezoekt talrijke kerststallen, kerstverlichte straten en pleinen en onderweg word je getrakteerd op glühwein of chocomelk. De tocht wordt afgesloten met een overheerlijke koffietafel in een historisch pand. Dit alles voor slechts 8 euro, wat wil je nog meer.
Wij vertrekken aan e dienst Toerisme, Markt 33, op 17, 18 en 20 december. Zondag en dinsdag om 16.00 u en zaterdag om 18.00 u.
Omdat er in de bus slechts plaats is voor 40 perszonen, is inschrijven noodzakelijk: voor 14 december bij Toerisme Geel op 014/57.09.50 of toerisme@geel.be.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links