Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 48 - 30 november 2005

ADVENT WERKT
Advent is wintertijd: waarin we de koude te lijf gaan en verlangen naar warmte en geborgenheid. En we weten ons verbonden met mensen ook hier bij ons, die door armoede en uitsluiting menselijke warmte te kort komen. Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.Wij bidden dat er licht mag zijn. Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

3 – 4 DECEMBER  TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
MAAKT DE PADEN VAN DE HEER RECHT

18.00 u            Jgt Marcel Van de Craen, familie Van de Craen Lievens. Jgt Jules Vermeulen. Zm Josephina Peeters. Jgt René De Schauwer. Zm Mandus Verwimp Constantia Debal en familie

08.00 u            morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ZONDAGSMIS
Met velen?!
Zeker was er vroeger te veel dwang om de mis op zondag bij te wonen. Er was sociale druk: wie niet ging werd bekeken en beoordeeld. Er was druk vanuit de school. Er was in de gezinnen de vanzelfsprekendheid van het kerk gaan op zondag.

Al deze dingen zijn weggevallen of zelfs omgekeerd van richting: 'Och, ga jij nog naar de mis?' En wellicht is dat goed en normaal! God vraagt geen slaven. Bidden is een vrije houding tegenover God.

Hij vraagt mensen die Hem zoeken en medewerkers die kiezen de weg Van Jezus te gaan!

Hoe zouden wij dat kunnen zonder herhaaldelijk contact met Hem: met Zijn woord en leven? Als 11 % van de bevolking dat duidelijk maken door de zondagse eucharistie bij te wonen, naast de velen die de mis volgen op radio of TV of die de H. Communie thuis ontvangen, dan is dit geen kleine groep in de samenleving, maar een heel belangrijke groep! Dat wordt dan duidelijk in Scherpenheuvel, Lourdes of Keulen.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ADVENTSWAKE
In het jaar van het gebed willen wij af en toe een oproep doen of en kans bieden om gezamenlijk tot gebed te komen. Zo heeft de werkgroep liturgie een adventswake gemaakt rond de mooiste adventsgedachten, lezingen, liederen en symbolen.
Voor deze waken nodigen wij alle parochianen uit op woensdag 7 december om 19.00 u in de kerk van Geel Punt. Het de moeite waard zijn.
Er is veel duisternis. Er zijn vele vragen. Er is onvermogen. En toch zegt Iemand: vrees niet! Er komt licht! Deze bevrijdende boodschap is goed nieuws doorheen de advent. In een mens is God nabij gekomen. In Jezus is Hij ons licht geworden, onze herder. Als wijzelf licht willen zijn, herder voor wie gekwetst en klein zijn ... dan moeten wij ons voor Hem open stellen.
De adventswake op woensdag 7 december in Geel Punt wil ons biddend dichter bij Welzijnszorg en Kerstmis brengen. Wij hopen dat ook gij er zult zijn.

GEZINSBOND GEEL
Gezinsbond Geel bezoekt de Winterefteling op woensdag 28 december.
Vertrek Geel (parking Werft) om 13.30 u
Vertrek Efteling om 20.00 u
Deelnameprijs (enkel leden van de afdeling) voor vervoer en inkom:
Beneden 4 jaar: GRATIS, vanaf 4 jaar: 15,-EUR
Inschrijven voor 15 december bij Willy Laureys.

ZIEKENZORG
Vrijwilligers van Ziekenzorg CM willen een aanbod op maat bieden aan elke langdurige zieke. Onze vrijwilligers zijn daarom actief op verschillende domeinen: op huisbezoek, bij ontmoetingsactiviteiten, op een vakantie, als oppasvrijwilliger en bij informatieve samenkomsten. Elke vrijwilliger kiest zelf op welk domein hij zich inzet en hoeveel tijd hij hieraan besteedt.

In het kader van werving van nieuwe vrijwilligers, organiseert Ziekenzorg CM een informatie avond voor mensen die meer willen weten over de doelgroep en het aanbod van Ziekenzorg.

Er komt een spreker over wat het betekent om te moeten leven met een chronische ziekte. Daarnaast is er ook nog een getuigenis van een chronische zieke over de verwachtingen die zieken hebben tav vrijwilligers. Uiteraard zal ook gans de waaier van taken die vrijwilligers kunnen opnemen binnen ziekenzorg CM woorden voorgesteld.

Plaats en datum: donderdag 8 december 2005 van 19h30 tot 21h30 in het parochiecentrum van Geel Elsum, Dr. Peetersstraat 40 te Geel.

Om een idee te hebben van het aantal aanwezigen, gelieve je aanwezigheid te bevestigen op 014/40.34.91 of mail ziekenzorg.turnhout@cm.be

Iedereen van harte welkom!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46 Week 47  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links