Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 47 - 23 november 2005

ADVENT WERKT
Advent is een donkere tijd. We snakken naar zon en ontsteken de lichten. Maar we weten dat er in onze buurt mensen fijn die soms een leven lang in de schaduw van onze samenleving staan.
Wij bidden dat er licht mag zijn. Licht in onze ogen: dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw. Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

26 – 27 NOVEMBER EERSTE ADVENTSZONDAG
WEEST WAAKZAAM VOOR DE KOMST

18.00 u            Jgt Linda Raels Germaine Verachtert Wim Verherstraeten. Zm Frans Lievens Fien Vandesande. Jgt Karel Baetens Constantia Van Eynde en familie. Zm Clement en Evie Schelles Anna Segers Alexander Mertens en overleden familie. Zm Louis Vangenechten en kinderen

08.00 u            Jgt Jan Geukens Celine Claes Josephine Louis Karel Janssens Josephina Ceulemans

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ZONDAGSMIS: Met weinigen!?
Er wordt gezegd dat in België gemiddeld nog 11 % van de bevolking deelneemt aan de zondagsmis. Is dat veel of weinig? Statistieken kan je op verschillende manieren lezen, maar feit is dat de aanwezigen op zondag zich vaak met weinigen voelen. Velen kijken dan ook terug naar 'vroeger'.
Belangrijk is dat we hierbij de betekenis van de zondagsmis overwegen. Het gaat hier om de dringende oproep van Jezus tijdens op het laatste avondmaal:'Blijf dit doen om Mij te gedenken.'
Vanaf het begin zijn christenen op zondag, de dag van de verrijzenis van de Heer, daartoe samengekomen! De Heer was nabij: zijn Woord werd gelezen en zijn Brood gedeeld als teken van Zijn aanwezigheid. Dit is de eerste en de belangrijkste reden om op zondag mee eucharistie te vieren...

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BID-DOE-DAG
Zou je willen leren bidden? Voel je de nood aan innerlijkheid aan, maar weet je niet, hoe eraan te beginnen? Dan is er de BID-DOE-DAG in de abdij van Tongerlo nu zaterdag 26 november.
Bidden is een kunst, die je kan leren, een gave, die je kan krijgen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45 Week 46    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links