Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 46 - 16 november 2005

19 – 20 NOVEMBER 24 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
FEEST VAN CHRISTUS KONING
ZOALS EEN HERDER DE SCHEIDING MAAKT TUSSEN SCHAPEN EN BOKKEN . . .

18.00 u            Zm Fons Steurs Wim Daems Karem Daems en Dympna Helsen; Jgt Josefina Hannes en de familie Spruyt; Jgt Marie Geboe, zm Leon en Frans Taels; Zm Victor Seyen Bertha Appels en Annie Seyen

08.00 u            Jgt Marcel d’Joos zm Jul d’Joos Leonie Engelen Jos Luyten en Jefke De Ceuster

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006

Indien U het formulier al hebt ontvangen, dan hebt U verschillende manieren om snel te(her) abonneren:
U maakt 20 euro over naar bijgevoegd banknummer.
Of, U steekt 20 Euro in een omslag met daarbij uw naam en adres en bezorgt die zo spoedig mogelijk aan uw parochiesecretariaat.
Hiervoor ontvangt U dan vanaf nieuwjaar 48 parochiebladen (!!! amper 0,42 euro per editie !!!)
En ‘ elke nieuwe abonnee ‘ er bovenop ‘ONMIDDELLIJK en GRATIS ‘ de nog resterende nummers van dit jaar!
Indien U nog geen formulier hebt ontvangen, geen paniek, dan komt het spoedig!

Wij rekenen op een vlugge reactie en danken U bij voorbaat.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BID-DOE-DAG
Dit jaar richten wij in alle parochies onze aandacht op het gebed. Daarom wil ons bisdom de gelegenheid schaffen, om verschillende manieren van bidden te leren kennen, door het te proberen.
Zou je willen leren bidden? Voel je de nood aan innerlijkheid aan, maar weet je niet, hoe eraan te beginnen? Dan nodigt onze bisschop je uit op de BID-DOE-DAG in de abdij van Tongerlo op zaterdag 26 november.
In elke kerk van Geel liggen folders, als uitnodiging voor de dag. Je kan inschrijven voor een hele of een halve dag. Voor meer info kan je terecht op de diocesane pastorale dienst in Antwerpen. Tel. 03/287.35.83 of antwerpen@CCV.be

Bidden is een kunst, die je kan leren, een gave, die je kan krijgen.

STEDELIJK TE DEUM
Bij gelegenheid van Koningsdag op 15 nnovember gaat het jaarlijks te deum voor het koningshuis door in de kerk van St.-Amands op zondag 20 november na de hoogmis van 11.00 u. De “gestelde lichamen” zullen officieel aanwezig zijn en iedere burger van onze stad is er welkom.

KAARTEN IN WEDBOS
Het O.C.M.W. Rust- en Verzorgingshuis WEDBOS organiseert een grote zettersprijskamp ten voordele van de dienst animatie van het rusthuis op VRIJDAG 25 NOVEMBER 2005. Er zijn talrijke vleesprijzen te verspelen en er is doorlopend tombola.
Alles gaat door in de refter van het rusthuis, J. B.Stessensstraat, 4, naast het ziekenhuis.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Week 44 Week 45      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links