Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 44 -  2 november 2005

5-6 NOVEMBER 32 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
“TREKT DE BRUIDEGOM TEGEMOET”

18.00 u            Jgt Alfons Steurs; Zm Denis en To Deceuster Fons Steurs; Jgt Jul Mertens zm Renilde Mertens; Zm Jef Bertels Jozef Hendrickx Clem Vanuytsel en kinderen; Zm Jul en Remi Dams Josefina Bens Karel Bens Mathilde Molenberghs; Zm Sooi Verbiest en Jeanne Dens

08.00 u            Zm Modest Verelst Gregoor Vandingenen Laurentia Nietvelt; Zm Eduard Verachtert Coleta Bervoets August Verbeeck Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006

Indien U het formulier al hebt ontvangen, dan hebt U verschillende manieren om snel te(her) abonneren:
U maakt 20 euro over naar bijgevoegd banknummer.
Of, U steekt 20 Euro in een omslag met daarbij uw naam en adres en bezorgt die zo spoedig mogelijk aan uw parochiesecretariaat.
Hiervoor ontvangt U dan vanaf nieuwjaar 48 parochiebladen (!!! amper 0,42 euro per editie !!!)
En ‘ elke nieuwe abonnee ‘ er bovenop ‘ONMIDDELLIJK en GRATIS ‘ de nog resterende nummers van dit jaar!
Indien U nog geen formulier hebt ontvangen, geen paniek, dan komt het spoedig!

Wij rekenen op een vlugge reactie en danken U bij voorbaat.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ACTIVITEITEN VAN JEUGDPASTORAAL
Paul Renders, onze nieuwe verantwoordelijke voor jeugdpastoraal heeft zijn vork meteen vol hooi genomen. Hier de plannen van jeugdpastoraal voor de onmiddellijke toekomst:
De groep +13 houdt een activiteit samen met Akabé (scouting voor gehandicapten) op 13 november van 19.30 tot 21.30 u. in het SOT-lokaal aan de Nonnengang. Meer info: Sarah Huybrechts: 0475/23.51.35.
De Basisgroep 15+ houdt een bezinningsavond en springt creatief om met een zelfgekozen thema op 18 november om 20.00 u. in het SOT-lokaal aan de Nonnengang. Geïnteresseerden zijn altijd welkom! Meer info: Paul Renders, 0494/93.34.21.

SENIOREN VAN DE LANDELIJKE GILDEN
De Seniorenclub van de Landelijke Gilden vervolgt op dinsdag 8 november haar jaarprogramma. Afspraak om 14.00 u. in het parochiecentrum van Sint-Amands. De Seniorenclub staat open voor leden Landelijke Gilden? Die zestig zijn of bruggepensioneerd, én/of hun partner.
Dit keer verwachten we dokter Smits voor een zonder twijfel interessante voordracht met als titel ''Alles draait rond… gewrichten''.
Inschrijven kost 4 euro per persoon (inclusief broodmaaltijd) en kan tot en met vrijdag 4 november bij de klassieke parochieverantwoordelijken.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links