Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 43 -  26 oktober 2005

29 - 30 OKTOBER 31 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
ZIJ HANDELEN NIET NAAR HUN WOORDEN
1 NOVEMBER: ALLERHEILIGEN
2 NOVEMBER: ALLERZIELEN

18.00 u            Jgt Fons Vanuytsel, zm Dymke Boeckx; zm Fons Steurs Wim Daems Karel Daems Dimpna Helsen; Zm Jules Vermeulen Josephina Peeters; Zm Frans Vandesande vanwege de geburen

08.00 u            Morgenmis

18.00 u            Zm Frans Reulens, Leonie Geboes; Zm Louis Wuyts en overleden familieleden; Zm Maria Vanuytven; Jgt Bernus Taels, zm Toke Schroven en overleden kinderen

08.00 u            Zm Jul en Marcel d’Joos, Leonie Engelen, Jos Luyten, Jefke en Gust Deceuster Gonda Verwimp, Sylvie Van Roy en Alfons Roodhooft
15.00 u            Gebedsdienst voor de overledenen en bezoek aan het kerkhof

19.00 u            mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006

Indien U het formulier al hebt ontvangen, dan hebt U verschillende manieren om snel te(her) abonneren:
U maakt 20 euro over naar bijgevoegd banknummer.
Of, U steekt 20 Euro in een omslag met daarbij uw naam en adres en bezorgt die zo spoedig mogelijk aan uw parochiesecretariaat.
Hiervoor ontvangt U dan vanaf nieuwjaar 48 parochiebladen (!!! amper 0,42 euro per editie !!!)
En ‘ elke nieuwe abonnee ‘ er bovenop ‘ONMIDDELLIJK en GRATIS ‘ de nog resterende nummers van dit jaar!
Indien U nog geen formulier hebt ontvangen, geen paniek, dan komt het spoedig!

Wij rekenen op een vlugge reactie en danken U bij voorbaat.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links