Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 42 -  19 oktober 2005

22 - 23 OKTOBER 30 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
MISSIEZONDAG
DE HEER BEMINNEN MET HEEL UW HART

18.00 u            Jgt Lisa Verachtert, zm Gust Mertens, familie Mertens Verachtert Verachtert Verachtert; Zm Frans Vandesande vanwege de geburen

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Zm Louis Vissers Constantia Vermeulen Louis Vangheel Leonie Bergmans Jul Vissers Rosa Laenen en Mariette Vermeuelen

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006

Indien U het formulier al hebt ontvangen, dan hebt U verschillende manieren om snel te(her) abonneren:
U maakt 20 euro over naar bijgevoegd banknummer.
Of, U steekt 20 Euro in een omslag met daarbij uw naam en adres en bezorgt die zo spoedig mogelijk aan uw parochiesecretariaat.
Hiervoor ontvangt U dan vanaf nieuwjaar 48 parochiebladen (!!! amper 0,42 euro per editie !!!)
En ‘ elke nieuwe abonnee ‘ er bovenop ‘ONMIDDELLIJK en GRATIS ‘ de nog resterende nummers van dit jaar!
Indien U nog geen formulier hebt ontvangen, geen paniek, dan komt het spoedig!

Wij rekenen op een vlugge reactie en danken U bij voorbaat.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ZATERDAG 22 OKTOBER: OPTOCHT TEGEN ARMOEDE EN UITSLUITING.
SPAAK is de samenwerking tussen de “verenigingen waar armen het woord nemen” van Geel, Herentals, Mol en Turnhout. Onze AL-ARM zit er dus ook bij. Naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting op 17 oktober, organiseren zij op zaterdag 22 oktober om 14.00 u een optocht door de straten van Herentals. De optocht met toeters en bellen start op de Grote Markt. Achteraf is er een na programma bij de zusters Franciscanessen aan de Nonnenvest.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de 4 verenigingen:
Al-arm, Geel: 014/56.40.03,

PAROCHIALE VERANTWOORDELIJKEN VOOR EERSTE COMMUNIE
De verantwoordelijken voor eerste communie van alle Geelse parochies komen samen op maandag 24 oktober om 20.00u in de parochiezaal van St.-Dimpna (Rijn).
Wij willen kijken naar onze werking in iedere parochie en zien dus graag, dat er van elke parochie iemand komt. Ook willen wij suggesties en materiaal aanbieden voor de komende maanden.
Het is een kans om bij elkaar op verhaal te komen en om weer wat bij te praten.
Tot dan.!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links