Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 41 -  12 oktober 2005

15 – 16 OKTOBER 29 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
GEEF AAN GOD, WAT GOD TOEKOMT

18.00 u            Jgt Emma Van Springel, zm Alfons Van Hove Marcel en Jos Goris, Jgt Ludo Geukens Zm Philomena Vanreusel, Jozef Geukens, Melanie Knaepen, Jgt Frans Taels, zm Leon Taels en Marie Geboes, Zm Frans Vandesande wanxege de geburen, Jgt Fons Clissen en overleden familieleden, Zm Louis en Karel Verachtert, Maria Daems

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Zm Louis Vissers Constantia Vermeulen Louis Vangheel Leonie Bergmans Jul Vissers Rosa Laenen en Mariette Vermeuelen

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006
Ieder jaar opnieuw horen wij, dat het parochieblad het grootste weekblad van Vlaanderen is. Dat de artikels steeds beter worden.
Dat vooral het wekelijkse actuele nieuws en aankondigingen vanwege het kerkelijke- en het verenigingsleven uit de 12 Geelse parochies (via onze 2 verschillende edities) serieus is verbeterd in presentatie met foto’s en verslagen.

EDITIE GEEL-NOORD
St.-Dimpna, Bel, Holven, Larum, Elsum en Ten Aard.

EDITIE GEEL-ZUID
St.-Amands, Winkelomheide, Stelen, Punt, Oosterlo en Zammel.

Wij willen U met deze mededeling dan ook uitnodigen, om U hiervoor te (her)abonneren.
In de meeste parochies van Geel gaat U hiervoor (vanaf begin oktober) een stortingsformulier ontvangen of komen ijveraars bij je thuis.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

“AANGESPROKEN” OM TE LEREN BIDDEN
De werkgroep Kerk en Wereld van St.-Amands
wil iedereen uitnodigen op een heel bijzondere avond in het jaar van het gebed.
Onze bisschoppen roepen ons op om, zoals de leerlingen, te zeggen: `Heer, leer ons bidden.' Bidden is niet vanzelfsprekend maar het is wel een rijk, diepmenselijk gebeuren. Daarom is deze avond belangrijk voor iedereen, die tracht oprecht te bidden!
In dit jaar van het gebed bieden wij op woensdag 19 oktober, met de medewerking van Kerk en Wereld uit Mechelen, een avond aan over de zin, moeilijkheden en vruchten van het gebed. Deze avond gaat door in de pastoor Peeterszaal van het parochiecentrum St.-Amands en gaat van start om 19.30 u. Iedereen is er welgekomen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links