Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 40 -   5 oktober 2005

8 – 9 OKTOBER 28 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
ZIE, IK HEB MIJN MAALTIJD KLAAR

18.00 u            Jgt Wim Lembrechts; jgt Alfons Nevelsteen Anna Taels August Nevelsteen Elise Verellen; jgt Toke Schroven, zm Bernus Taels en overleden kinderen;zm Frans Vandesande vanwege de geburen; zm Rita Vanspringel; jgt Alfons Sterckx, zm Silvy Mertens, Jos Bakelants

08.00 u            Jgt Alfons Versmissen zm Marie Kuypers Maria Peeraer Henri Vrancken; zm Louis Van Hoof Cuyvers Cluyts Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

ABONNEMENT KERK EN LEVEN 2006
Ieder jaar opnieuw horen wij, dat het parochieblad het grootste weekblad van Vlaanderen is. Dat de artikels steeds beter worden.
Dat vooral het wekelijkse actuele nieuws en aankondigingen vanwege het kerkelijke- en het verenigingsleven uit de 12 Geelse parochies (via onze 2 verschillende edities) serieus is verbeterd in presentatie met foto’s en verslagen.

EDITIE GEEL-NOORD
St.-Dimpna, Bel, Holven, Larum, Elsum en Ten Aard.

EDITIE GEEL-ZUID
St.-Amands, Winkelomheide, Stelen, Punt, Oosterlo en Zammel.

Wij willen U met deze mededeling dan ook uitnodigen, om U hiervoor te (her)abonneren.
In de meeste parochies van Geel gaat U hiervoor ( vanaf begin oktober) een stortingsformulier ontvangen of komen ijveraars bij je thuis.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DE MAAG VAN DE PAROCHIES

PAROCHIALE DAG OP ’t PUNT
Op 9 oktober willen we een extra wandel- en eetactiviteit inrichten ten voordele van onze parochiezaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om in de namiddag in onze zaal pannenkoeken of zelfgebakken taart te komen eten. We organiseren ook enkele bewegwijzerde wandelingen met de volgende afstanden: 4, 6 of 10 km. Kom dus wandelen op ’t Punt en/of gezellig pannenkoeken eten.

EEN AVOND OVER BIDDEN.
"Aangesproken" is de titel van een multimediaal gebeuren! Met getuigenissen, beeld en muziek zal Kerk en Wereld iets laten oplichten van het bidden van mensen en van wat er dan met hen gebeurt. Iedereen is welkom in de parochiezaal van St. ‑Amands woensdag 19 oktober om 19.30 in de pastoor Peeterszaal. De groep van Kerk en Wereld St.‑Amands bestaat reeds meer dan 50 jaar. Zij stimuleert het gezinsgebed en bezorgt maandelijks een mooie gebedskaart of een (naar vorm en inhoud goed verzorgd) bezinningsblad bij de leden. De kern komt maandelijks samen in gebed en bezinning. Wil je er meer over weten, bel dan Annie Boonen‑Verachtert tel. 014‑59.31.30.

ZONDAG 9 OKTOBER: NATIONALE ZIEKENDAG
Deze staat dit jaar onder het thema: Pijn, zelden zichtbaar, altijd voelbaar…
Voor vele chronisch zieke mensen is pijn een dagelijkse realiteit. Pijn tast de kwaliteit van het leven aan, pijn isoleert, maakt afhankelijk. Pijn kan ook psychisch of emotioneel zijn en te maken hebben met het verlies aan mogelijkheden, met de beperkingen van het ziek zijn of het ouder worden. Pijn vindt vaak zijn oorsprong in het leven zelf. Pijn hebben is geen keuze. Mensen met chronische pijn willen niets liever dan een gewoon leven te leiden. Zij willen niet beoordeeld worden, maar vragen begrip van de samenleving voor hun situatie. Gelukkig kan pijn geheeld of verzacht worden. Met een gepaste medische behandeling, door zelf met je pijn aan de slag te gaan, maar ook met de warme nabijheid en betrokkenheid van mensen.Dat is precies wat vrijwilligers van ziekenzorg al vele jaren doen. Zij houden zieke mensen erbij, hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn. De Nationale Ziekendag wil echter ook een oproep zijn naar ieder van ons om zieke personen nabij te zijn. Gewoon door af en toe wat tijd te maken voor hen, jouw aandacht zal geen wonderen verrichten, wel veel deugd doen!
Vieringen van de ziekendag worden per parochie aangekondigd.

HET DAVIDSFONDS IS ACTIEF
Op dinsdag 18 oktober nodigt het Davidsfonds iedereen om 20.00 u. uit in het Parochiecentrum van St.-Amands. Marc Heirman komt er spreken over religieus fundamentalisme. Een onderwerp, dat veel lezers van ons blad zal interesseren.
Inkom: 4 euro / vrijetijdspas: 1 euro / leden Davidsfonds: gratis

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links