Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 39 -  28 september 2005

1 - 2 OKTOBER: 27 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
DE WIJNGAARD, VERPACHT AAN WIJNBOUWERS

13.00 u            Huwelijksviering van Christophe Holvoet en Nele Vleugels      . We wensen deze twee echte Puntenaren een droom van een toekomst.

18.00 u            Gedachtenisviering van Petra en Gerry Wuyts. Jgt Maria Bens, zm Wies Boeckx; zm Frans Vandesande vanwege de geburen; zm René Seyen en Florentine Verachtert en overleden ouders en familie

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DE MAAG VAN DE PAROCHIES

PAROCHIALE DAG OP ’t PUNT
Op 9 oktober willen we een extra wandel- en eetactiviteit inrichten ten voordele van onze parochiezaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om in de namiddag in onze zaal pannenkoeken of zelfgebakken taart te komen eten. We organiseren ook enkele bewegwijzerde wandelingen met de volgende afstanden: 4, 6 of 10 km. Kom dus wandelen op ’t Punt en/of gezellig pannenkoeken eten.

HET DAVIDSFONDS IS ACTIEF
Op dinsdag 18 oktober nodigt het Davidsfonds iedereen om 20.00 u. uit in het Parochiecentrum van St.-Amands. Marc Heirman komt er spreken over religieus fundamentalisme. Een onderwerp, dat veel lezers van ons blad zal interesseren.
Inkom: 4 euro / vrijetijdspas: 1 euro / leden Davidsfonds: gratis

WERELDDAG VAN DE ROZENKRANS
De gebedsgroep Laudate, de gebedsgroep Medugorje, het Marialegioen en Ziekenzorg St.-Amands en Elsum sluiten zich zoals de laatste jaren weer aan bij de Werelddag van de Rozenkrans. Zij nodigen iedereen uit op zaterdag 1 oktober in de St. Amandskerk, waar samen de rozenkrans zal gebeden worden en waar gelegenheid is tot het verzoeningssacrament. Deze gebedsviering begint om 15.15 u. Er is ondertussen aanbidding van het Heilig Sacrament bij het bidden van de Rozenkrans. Einde rond 17.15 u. Iedereen van harte welkom!! Dit alles, omdat op vrijdag 7 oktober wereldwijd het feest is van OLV Van de Rozenkrans.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links