Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 36 -  7 september 2005

10 – 11 SEPTEMBER 24 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
VERGEVEN TOT ZEVENTIG MAAL ZEVEN MAAL

18.00 u            Zm familie Vangheel Peeters, familie Verwimp Van Doninck; Zm Wim Lembreghts, Zm Peter Van der Steen

08.00 u            Zm Louis Van Hoof Cuyvers Cluyts Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

19.00 u            Jgt Constantia Vermeulen, Louis Vangheel, overleden familieleden Dresselaerts Bastiaens Louis Vissers

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DE MAAG VAN DE PAROCHIES

OMGAAN MET VERLIES EN ROUW
Een geliefd iemand is gestorven, de wereld staat stil…waar moet je naartoe met dat steeds scherper wordend verdriet en gemis? Erover praten, je gevoelens hierover met anderen delen, kan helpen.
In de parochiefederatie Herselt-Hulshout-Westerlo is er voor mensen, die een geliefd iemand verloren, de gelegenheid om samen te komen met lotgenoten. Wij maken tijd en hebben aandacht voor ieders verhaal.
We komen 7 donderdagen bijeen van 20.00 tot 22.00 u. Indien er voldoende belangstelling is zullen we ook op namiddagen samenkomen.
Wij houden twee voorafgaande infobijeenkomsten op donderdag 15 september om 13.30 u. en 20.00 u., in de Jaak Lemmenslaan 19, Zoerle-Parwijs (de pastorie). Na deze bijeenkomst kan je vrij beslissen, of je verder mee opstapt.
Waarover gaat het?
Meer inlichtingen: Lydie De Ridder 0479710160, of Rachel Van Hoof 0495205358 of heultje@parochies.kerknet.be

GITAARLESSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Dit jaar kan je ook weer zonder kennis van notenleer, gitaarakkoorden leren spelen. Er is een kennismakingsvergadering en 3 gratis proeflessen. Je leert grepen om na een tijd veel tot heel veel liedjes te kunnen begeleiden.
In september start de nieuwe lessenreeks zowel in Geel als in Mol.
Meer informatie bij TAMUSEMENT vzw, GGGG, Frans Vanuytven, Nederlandlaan 10 te 2400 Mol. 014/31.40.36, of mail frans.vanuytven@tiscali.be.

BIJ DE GEZINSBOND
Op zondag 18 september gaat in het St.-Aloysiusinstituut aan de Diestseweg weer een tweedehandsbeurs door van babymateriaal, speelgoed en winterkleding tot 16 jaar. Er zijn geen buggy’s toegelaten in de zaal, om niemand in verleiding te brengen. Tevens zullen de organisatoren werken met een nieuw etiketteringsysteem om de wachttijden aan de kassa duidelijk in te korten.
Iedereen mag vooraf maximaal 30 stuks koopwaar binnen brengen de dag voordien tussen 09.15 en 12.00 u. en van 14.00 tot 16.30 u. Wij vragen, om de stukken die samen horen, vooraf aan elkaar te naaien.
Kandidaat-verkopers mogen vooraf een inschrijvingslijst afhalen bij

Alle info bij Nancy Tormans op 014724998

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links