Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 35 -  31 augustus 2005

4 – 5 SEPTEMBER 23 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
WANNEER UW BROER GEZONDIGD HEEFT, WIJS HEM DAN TERECHT

18.00 u            Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans, Zm Florent en Theodoor Bens, Zm Maria en Louis Geukens, Jgt Louis Wuyts en overleden familieleden, Jgt Josefina Boons, Jgt Gerard en Gusta Cuyvers, Jgt Ernest Wuyts, Jgt Alfons en Geert Nijs, Jgt Nancy Binnemans.

08.00 u            Morgenmis.

19.00 u            Mis in de bidkapel.

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DE MAAG VAN DE PAROCHIES

STARTAVOND “IK HEB EEN DROOM” IN GEEL NOORD

Vrijdag 16 september

De Wereldjongerendagen in Keulen gaven een gevoel van hoop en geestdrift. Het bange gevoel, dat we nogal eens hebben als we denken aan kerk en parochie, krijgt hier een krachtig signaal dat er nog veel leven te vinden is in onze geloofsgemeenschappen.

Op onze startavond doen we eigenlijk een beroep op de droom die in jou leeft, op de hoop, waaraan jij jezelf vasthoudt als gelovige. Wij willen ieder aanspreken die de hoop niet hebben opgegeven, maar openlijk of stilletjes dromen van vernieuwing en echt christelijk geloof. Op de startavond van vrijdag, 16 september, om 20.00 u, in de parochiezaal van St.-Dimpna, op de Rijn, wil René Hornikx, pastoraal werker in Valkenswaard, ons helpen thuiskomen bij onszelf. Wij zoeken naar de bron die mij en jou inspireert, enthousiast maakt, perspectief en hoop biedt. Van harte welkom.

WERKGROEP VORMSELCATECHESE
Wij komen voor het eerst samen met de werkgroep van onze federatie op woensdag 7 september om 20.00 u bij Griet in Zammel. Wij hopen, dat iedereen kan aanwezig zijn!

CURSUS KOMPOSTEREN
Op 15, 22 en 29 september 2005, telkens van 09.00u tot 12.00u, organiseert het stadsbestuur van Geel, in samenwerking met IOK Afvalbeheer een cursus thuiscomposteren. Deze cursus staat open voor iedereen en is gratis.

Geïnteresseerden bellen met IOK Afvalbeheer 014562792 of mailen afvalbeheer@iok.be.

BIJ DE GEZINSBOND
Op zondag 18 september gaat in het St.-Aloysiusinstituut aan de Diestseweg weer een tweedehandsbeurs door van babymateriaal, speelgoed en winterkleding tot 16 jaar. Er zijn geen buggy’s toegelaten in de zaal, om niemand in verleiding te brengen. Tevens zullen de organisatoren werken met een nieuw etiketteringsysteem om de wachttijden aan de kassa duidelijk in te korten.
Iedereen mag vooraf maximaal 30 stuks koopwaar binnen brengen de dag voordien tussen 09.15 en 12.00 u. en van 14.00 tot 16.30 u. Wij vragen, om de stukken die samen horen, vooraf aan elkaar te naaien.
Kandidaat-verkopers mogen vooraf een inschrijvingslijst afhalen bij

Alle info bij Nancy Tormans op 014724998

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33
Week 34        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links