Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 25 -  22 juni 2005

25 – 26 JUNI DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
WIE EEN DEUGDZAAM MENS OPNEEMT …

18.00 u            Zm Jules Vermeulen, Josephina Peeters; Jgt Bertha Vangenechten,Zm Jan Vangenechten en Louis De Pooter; Jgt Frans Helsen en Mathilde Vermeulen; Jgt Willy Geerts, Emiel Geerts Maria Mertens Frans Hapers Leonie Boogers; Maria Soeten; Jgt Sylvie Mertens Alfons Sterckx Jos Bakelants; Zm Frans Vandesande vanwege de geburen

08.00 u            Jgt Jefke Deceuster Gust Deceuster Gonda Verwimp, Jos Luyten Jul en Marcel d’Joos Leonie Engelen

09.00 u            Misviering bij het einde van het schooljaar

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

UITZONDERLIJK AANBOD
UW PAROCHIEBLAD NOG VOOR 3 EURO

Uitzonderlijk biedt uw parochie aan alle nieuwe lezers een proefabonnement.
Vanaf nu, tot einde 2005 schenkt uw parochie abonnementen weg aan 3 euro.
Wij hopen, dat dit proefabonnement zal uitnodigen, om volgend jaar aan de normale prijs mee aan te pikken. Dit is een uitzonderlijk aanbod, waar we niet ieder jaar kunnen aan meedoen.

Schrijf 3 euro over
Voor Geel Zuid: 320-0147297-24 van “Geel Zuid”
Voor Geel Noord: 833-5301921-62 van “Geel Noord”

Vertel het verder. Maak uw parochieblad bekend bij buren en vrienden!!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

OPGELET VOOR PAROCHIETEKSTEN
Volgende week verschijnt het parochieblad ineens voor drie weken en die teksten moeten uiteraard al binnen zijn. Zoals aangekondigd schrijven wij:
Op 29 juni nr 26-27 en 28 tezamen.
De berichten gaan over 2 tot 22 juli

Let wel op, dat reeds nu volgend weekend de teksten moeten klaar zijn voor de laatste volle week van juli. De drukkerij moet voor dit nummer de tijd kunnen nemen.
Op 20 juli verschijnt nr 29-30 en 31 tezamen.
De berichten gaan dan over 23 juli tot 12 augustus.
Teksten daarvoor moeten volgend weekend binnen komen
Verenigingen wees op Uw hoede voor uw berichten, families wees tijdig met de misintenties.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links