Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 21 -  25 mei 2005

28 - 29 MEI NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
HET HUIS, DAT OP EEN ROTSBLOK IS GEBOUWD

18.00 u            Jgt Wim Verherstraeten Jef Nevelsteen Germaine Verachtert Linda Taels overleden familieleden Nevelsteen; Jefke Helsen overleden familieleden Vrancken Helsen en Helsen Vandeweyer

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Zoals ieder jaar trekt de Kempen weer op bedevaart naar Banneux met een eigen groep en eigen organisatie. Deze gaat door op zondag 5 juni. De bus vertrekt om 08.00u op de Markt van Geel. Verder is er nog een stop voorzien aan de kerk van Larum en op het pleintje van Oosterlo. Wie wil deelnemen, betaalt 13 euro. Inschrijven gebeurt bij de familie Van Hoof-Verbist, Antwerpsedries 9, 014-58.42.35. Natuurlijk hartelijk aanbevolen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links