Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 20 -  18 mei 2005

21 – 22 mei DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
ZOZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEF GEHAD …

18.00 u            Jgt JosVan de Poel; Jgt Marcel Daems; Zm Jos Daems; Jgt Jan Vangenechten Bertha Vangenechten en Louis De Pooter; Zm Rita Vanspringel

08.00 u            Zm Familie Nevelsteen Haepers en zoon; familie Canters Bergen

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMINGSAVOND PALLIATIEVE ZORG
Ziekenzorg CM Geel St.-Amands en St.-Franciscus Elsum nodigen U langs deze weg uit op hun vormingsavond rond palliatieve zorg. Riet Nevelsteen, verpleegkundige aan de «palliatieve eenheid» van het St.-Elisabethziekenhuis in Geel begeleidt deze avond en zal trachten een antwoord te geven op al uw vragen.
De avond gaat door op woensdag 18 mei om 19.30 u. in de zaal van het ONTMOETINGSCENTRUM van Elsum.
De avond is gratis en iedereen is hartelijk welkom

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links