Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 19 -  11 mei 2005

14 – 15 MEI HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
15 MEI HOOGFEEST VAN ST.-DIMPNA

18.00 u            Zm Marcel Goris; Zm Maria Vanuytven; Zm Frans Weckhuysen Maria Rens; Zm Vis en Mia Mangelschots Leonie Hermans; Zm Gust Verhaert Mathil ’s Jongers, August jan en Maria Croonenborghs Elisa Verachtert

08.00 u            Morgenviering

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VORMINGSAVOND PALLIATIEVE ZORG
Ziekenzorg CM Geel St.-Amands en St.-Franciscus Elsum nodigen U langs deze weg uit op hun vormingsavond rond palliatieve zorg. Riet Nevelsteen, verpleegkundige aan de «palliatieve eenheid» van het St.-Elisabethziekenhuis in Geel begeleidt deze avond en zal trachten een antwoord te geven op al uw vragen.
De avond gaat door op woensdag 18 mei om 19.30 u. in de zaal van het ONTMOETINGSCENTRUM van Elsum.
De avond is gratis en iedereen is hartelijk welkom

EUCHARISTIEVIERING ST.-DIMPNA
Elke rechtgeaarde Gelenaar is met Pinksteren toch wel ergens betrokken bij de viering van onze Heiligen Dimpna en Gerebernus, omdat het die dag vooral 15 mei is en dat vieren wij dit jaar meer uitgebreid dan anders.
In de kerk van St.-Dimpna gaat om 15.00 u. de geconcelebreerde eucharistieviering door, voorgegaan door onze bisschop en meegevierd door een hele groep Geelse priesters, diakens en pastorale werk(st)ers. Zodra de misviering afgelopen is, start de historische processie vanop het Laar en aan het einde van de uitbeelding, sluiten de relieken, de celebranten en het Allerheiligste aan bij de tocht naar de St.-Amandskerk op de markt. Daar wordt een laatste zegen gegeven met het allerheiligste en gaat de « wereldse viering » verder tot de kleine uurtjes.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links