Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 17 -  27 april 2005

30 APRIL – 1 MEI ZESDE PAASZONDAG (BELOKEN PASEN)
DE VADER ZAL U EEN ANDERE HELPER GEVEN
5 MEI ONS-HEER-HEMELVAART.

18.00 u            Jgt Jos Lievens en familie

08.00 u            Jgt Laurentia Nietveldt Gregoor Van Dingenen Modest Verelst

19.00 u            Mis in de bidkapel

11.00 u            Eerste Communieviering

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BEGRAFENISSEN NIEUWE VORM
Langzaam druppelt het door dat in Geel de begrafenissen gebeuren in de vorm van een gebedsdienst en het is deugddoend, te horen dat zulke vieringen als goed verzorgd en waardig overkomen. De opleiding van leken als voorgangers in de uitvaartliturgie is voorbij. Zes avonden hebben deze mensen zich gebogen over het hoe en wat van de begrafenis. Er wordt dan ook verwacht dat deze mensen als voorgangers zullen aanvaard worden in de parochies.

INFOAVONDEN EN OPENDEUR 1 MEI BIJ KOGEKA
Het Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee (KOGEKA) organiseert ook dit jaar weer infoavonden en een opendeurdag.
*Voor de ouders van leerlingen met belangstelling voor het eerste jaar Latijn, Moderne wetenschappen, Handel, Sociale en Technische Vorming en Agro- en biotechnieken is er vanavond, 27 april een infoavond 19.00 u tot 21.30 u in het Sint-Aloysiusinstituut. Ingang lang de poort aan de Diestseweg en het Schuttershof. Men kan op de speelplaats parkeren. Voor de jongeren is er een apart programma.
Volgende zondag, 1 mei is er Opendeurdag in de Geelse katholieke secundaire scholen. Zowel 't Peperstraatje als het Sint-Jozefinstituut (beide scholen van 10.00 u. tot 18.00 u.) en het St-Maria-Instituut (14.00 u. tot 18.00 u.) voor het grote publiek. In het St-Aloysiusinstuut is er een opendeur in de praktijkinfrastructuur (vaklokalen en praktijkhal op de Campus KHK en de leerboerderij De Bogaard).
Er is een regelmatige busverbinding (om het half uur!) voorzien tussen alle vestigingsplaatsen. Ook het Sancta Maria-Instituut van Kasterlee opent op 1 mei de deuren tussen 14.00 en 18.00 u. Ook deze school is met de KOGEKA-bus te bereiken.
Enkel het Sint-Dimpnacollege (tweede en derde graad ASO) is niet geopend op 1 mei.
Meer info over de infoavonden en de opendeur van KOGEKA kan u terugvinden op de website www.kogeka.be (onder "informatie" en "inschrijvingen" van de scholen en onder "nieuws") of via het centrale telefoonnummer 014578564.

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 6 juli trekken weer heel wat mensen uit ons bisdom naar het Waalse bedevaartsoord Beauraing, naar Maria met het gouden hart. Deze 24ste diocesane bedevaart wordt opnieuw begeleid door bisschop Paul Van den Berghe onder het thema ‘Gezonden om te vieren’.
Voormiddag: Mariawake
Namiddag eucharistieviering met lof en ziekenzegening.
Prijs: 12,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor jongeren tot 18 jaar.
Inschrijven bij Annie Verachtert, Stationsstraat 14C, 014593130. U kan uiteraard ook de eigen parochieverantwoordelijke aanspreken. Lees meer hierover in de rubriek ‘parochienieuws’. Hopelijk zijn we weer met velen!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links