Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 16 -  20 april 2005

23 – 24 APRIL VIJFDE PAASZONDAG
IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

18.00 u            Jgt. Wieter Belmans, Wim Daems, Fons Steurs, Dympna Helsen en Karel Daems, familie Rommers Nelen; Zm Fins Hermans, Jgt; Wies Boeckx, Zm Maria Bens;Jgt; Phil Hellemans Marie Mertens familie Verboven Peeters, Zm Remi Teunis, overleden kinderen en familieleden

08.00 u            Morgenmis
11.00 u            Vormsel

19.00 u            Zm Constantia Vermeulen, Louis Vangheel, Tinnen Bastiaens, Frans Jos Staf en Maria Dresselaerts Raf Vandeweyer en Louis Vissers

19.00 u            Mis in de bidkapel

 

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op woensdag 6 juli trekken weer heel wat mensen uit ons bisdom naar het Waalse bedevaartsoord Beauraing, naar Maria met het gouden hart. Deze 24ste diocesane bedevaart wordt opnieuw begeleid door bisschop Paul Van den Berghe onder het thema ‘Gezonden om te vieren’.
Voormiddag: Mariawake
Namiddag eucharistieviering met lof en ziekenzegening.
Prijs: 12,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor jongeren tot 18 jaar.
Inschrijven bij Annie Verachtert, Stationsstraat 14C, 014593130. U kan uiteraard ook de eigen parochieverantwoordelijke aanspreken. Lees meer hierover in de rubriek ‘parochienieuws’. Hopelijk zijn we weer met velen!

JOGGEN VOOR BEGINNERS
De Geelse atletiekclub, de Geelse sportdienst, CM-fit en enkele KWB’s en KAV’s zijn de laatste weken gestart met een reeks “joggen voor beginners”. Meestal gaan de sessies door op de piste van de Leunen. Gedurende 10 weken wordt er gewerkt om te leren 5 km te lopen zonder rust. Meer info via de kassa van het zwembad, André Van Baelen (014/58.73.61), Kris Mondelaers (014/85.29.43), Gunther Oris (014/58.26.51).
Let wel, het gaat hier om verschillende projecten met het zelfde programma op andere momenten.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links