Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 15 -   13 april 2005

16 – 17 APRIL VIERDE PAASZONDAG (BELOKEN PASEN)
IK BEN DE DEUR VOOR UW SCHAPEN

18.00 u            Jgt Wim Daems, Fons Steurs; Karel Daems en Dympna Helsen; Zm Marcel Goris vanwege de K.B.G.; Jgt Theophiel Van Reusel, zm Maria Proost

08.00 u            Zm overleden familieleden Crieckemans, Mellebeeckx en Wuyts; Jgt Leonie Engelen, Jul en Marcel d’Joos, Jos Luyten Jefke De Ceuster

19.00 u            Mis in de bidkapel

 

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VOORGANGERS UITVAARTLITURGIE
De opleiding als voorganger in de uitvaartliturgie loopt ten einde op 25 april. Gedurende zes avonden werden de deelnemers ondergedompeld in het wat, het hoe en het waarom van de uitvaart. Nu wordt van hen verwacht dat ze praktijkervaring opdoen. Eerst mee op rouwbezoek gaan. Dan al eens een homilie verzorgen om tenslotte zelf voor te gaan in de begrafenis. Het zou dus kunnen, dat over een paar maanden een voor u niet vertrouwd gezicht de uitvaartdienst voorgaat.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links