Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 13 -  30 maart 2005

2 – 3 APRIL TWEEDE PAASZONDAG (BELOKEN PASEN)
JEZUS BIJ ZIJN APOSTELEN, ACHT DAGEN LATER

18.00 u            Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans; Zm Maria Geukens, Florent en Theodoor Bens, Louis Geukens; Zm Louis Wuyts en overleden familieleden; Jgt Jul Dams, zm Remi Dams, Josefina en Karel Bens Mathilde Molenberghs; Jgt Bernus Van Gorp Dympna Sterckx en overleden kinderen; Zm Maria Daems Louis en Karel Verachtert; Jgt Rosalie Daems

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEELSE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Ouders van kinderen in het eerste of het tweede leerjaar,
Op 12 april komt Christel Damen naar de parochiezaal van St.-Dimpna voor alle ouders van eerstencommunicanten uit onze 12 parochies, die aan de opvoeding van hun communicant nog een extra duwtje willen geven. “Bob De Bouwer of Jezus?” “Een wereld, waar alles kan of eentje in het spoor van Jezus?” Wie mee wil denken is welkom.
Afspraak 12 april om 20.00 u, parochiezaal St.-Dimpna

JONGERENVIERING IN BEL
Volgende zaterdag 2 april om 19.00 u in de kerk van Bel zijn wij door Jeugdpastoraal genodigd in een jongerenviering. Thema is Thomas. Van harte aanbevolen.

ZIEKENZORG DANKT!
Het palmzondagweekend gaf weer “topdagen” voor Ziekenzorg CM – Sint-Amands – Elsum. Honderden vonden de weg naar het cafetaria én de tentoonstelling van de creaclub.
Namens alle zieken en huisbezoekers willen iedereen danken, die heeft bijgedragen tot het wellukken van dit opzet …
-de trouwe handelaars-sponsors die ons telkens weer een financieel ruggensteuntje geven…
-de sympathisanten… collega’s van andere ZZ-afdelingen….die ons een bezoekje brachten…
-de gelegenheids-vrijwilligers uit onze parochies en… van ver daarbuiten…
Dat de VRIJWILLIGERS het HART en de MOTOR zijn van een beweging hebben we eens te meer mogen ervaren… Zomaar belangloos iets mogen doen voor een ander, het kan fijn zijn, het kan je nieuwe levenskracht geven om op deze weg verder te gaan….
DANK! DANK! DANK!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links