Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 12 -  23 maart 2005

26 27 MAART PASEN
VERRIJZENIS VAN JEZUS

VIERINGEN VOOR HEEL GEEL.
Sinds de groeiende samenwerking tussen de Geelse parochies, gaan de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor enkele parochies samen door.

18.00 u            Jgt. Melanie Dams, Eddy Helsen; Jgt. Hilda Heylen en overleden familie, Zm Maria Vanuytven, Jgt Frans Weckhuysen en Maria Rens, Zm Toke Schroven Bernus Taels en overleden kinderen, Zm Alfons Belmans Maria Taels Familie Taels Mangelschots Sterckx Bellemans Ven

08.00 u            Morgenviering
11.00 u           
Paasviering Jgt Jozef Boeckx en Josefa Caers

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

Paasdiensten in de Geelse kerken in 2005

PAROCHIES                         Paaswake                   Paaszondag
                                                19 april                        20 april

ZUID
Winkelomheide                      18.00*                                     10.00*
St.-Amands                             20.00*                                     11.00
Punt                                         18.00                           08.00   11.00*
Stelen                                      19.30*                                     10.00
Zammel                                   19.30*                         08.30  
Oosterlo                                  18.00                           09.30*

NOORD
St.-Dimpna                             19.00                                       10.30
Bel                                          20.00*                         09.00
Elsum                                      17.45                                       10.30
Ten Aard                                20.00*                         09.00
Holven                                    19.00                           08.00   11.00
Larum                                     20.00*                                     10.00

Kapel Domein                                                                        11.00
St.-Dimpnaziekenhuis            18.30*                         09.45
O.P.Z.                                                                                      10.00

* = een ander uur dan de normale weekendviering

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEELSE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Je bent ouder van een eerstecommunicant in 2005 of 2006 ??? Je wil duidelijk gengageerd op stap naar de tgrote dag ? Wij hebben een interessante avond voor je klaar. Alle parochies zijn welkom.
Afspraak 12 april om 20.00 u, parochiezaal St.-Dimpna

JONGERENVIERING IN BEL
Jeugdpastoraal nodigt uit.
Geloven is niet altijd even makkelijk. Dat ondervond ook Thomas, toen de andere leerlingen hem spraken over de levende Jezus. Hij zei: Ik wil Hem eerst zien! Een ontmoeting met Jezus bracht hem van ongeloof tot verwondering. Graag vieren we met velen, jong en jong van hart, ons paasgeloof. En dit op zaterdag 2 april om 19.00 u in de kerk van Bel. Deze jongerenviering werd mee voorbereid door SOT-Jeugdpastoraal. Allen van harte welkom!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links