Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 11 -  16 maart 2005

ZATERDAG 19 MAART : ST.-JOZEF
ZONDAG 20 MAART : PALMZONDAG

VIERINGEN VOOR HEEL GEEL.
Sinds de groeiende samenwerking tussen de Geelse parochies, gaan de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor enkele parochies samen door.

18.00 u            Jgt. Jan Vangheel Julia Verwimp, Janneke, Jeanine Vangheel, Door en Patrick Verachtert, Jos Lathouwers. Jgt. Jos Daems, zm Marcel Daems. Jgt. Alexander Mertens, Marcel Mertens, Ana Lambrechts, Jan Geukens en Celine Claes;Jef Geukens en Josfien Gielis,Bernus Wijnants en Dimpna Vermeulen

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

Paasdiensten in de Geelse kerken in 2005

PAROCHIES                         Paaswake                   Paaszondag
                                                19 april                        20 april

ZUID
Winkelomheide                      18.00*                                     10.00*
St.-Amands                             20.00*                                     11.00
Punt                                         18.00                           08.00   11.00*
Stelen                                      19.30*                                     10.00
Zammel                                   19.30*                         08.30  
Oosterlo                                  18.00                           09.30*

NOORD
St.-Dimpna                             19.00                                       10.30
Bel                                          20.00*                         09.00
Elsum                                      17.45                                       10.30
Ten Aard                                20.00*                         09.00
Holven                                    19.00                           08.00   11.00
Larum                                     20.00*                                     10.00

Kapel Domein                                                                        11.00
St.-Dimpnaziekenhuis            18.30*                         09.45
O.P.Z.                                                                                      10.00

* = een ander uur dan de normale weekendviering

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEELSE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Zoals gemeld verwachten wij de geïnteresseerde ouders van de kinderen, die dit of volgend jaar hun eerste communie doen, op een speciale ouderavond voor alle Geelse parochies op 12 april in de parochiezaal van St.-Dimpna. Omdat wij dit jaar een grote troef op tafel willen gooien, kunnen wij niet in twee splitsen voor Noord en Zuid. Gelovig opvoeden, een opdracht of een kans ?
Afspraak 12 april om 20.00 u, parochiezaal St.-Dimpna

BIJEENKOMST GEBEDSLEIDERS GEEL NOORD
Wij hebben in de zes parochies heel wat man(vrouw)kracht aanwezig, om voor te gaan in gebedsdiensten. Deze mensen hebben allemaal al een grote of kleine ervaring, maar ze weten, dat ze altijd nog kunnen bijleren. Daarom verwachten wij hen in de parochiezaal van St.-Dimpna, Rijn, 3, op 20 april om de hoofden bij elkaar te steken, uit te wisselen en inhoudelijk ook een stukje vorming mee te maken.

Op de dagorde:
Structuur en opbouw van een gebedsdienst
Inventaris en uitwisseling van ervaringen, moeilijkheden en mogelijkheden binnen de taak van de lector-gebedsleider.
Uitwisseling van bronnen- en werkmateriaal, om tot een gebedsdienst te komen.
Bezinnings- en ontmoetingsmoment.

ZIEKENZORG NODIGT UIT…..
Met de komende “palmenmarktdagen” zet ziekenzorg Elsum-St.-Amands  de deuren weer wijd open…. Alle vrienden en sympathisanten worden dan verwacht in de feestzaal van het Sint.-Aloysiuscollege voor de jaarlijkse “opendeurdagen”  met tentoonstelling van werken van de Crea club…

Openingsuren :
Zaterdag 19 maart van 10 tot 18 uur
Zondag 20 maart van 13 tot 18 uur

De gezellige cafetaria, de lekkere hapjes en drankjes, de kleurrijke tombola waarbij je altijd een prijs wint…alles zal er toe bijdragen dat dit weer de ontmoetingsplaats is voor” zieken en gezonden” uit onze parochies en ook voor die van ver daarbuiten…

OPROEP EURO-CHILDREN
Kroatische en Slovaakse kinderen zoeken een gastgezin
Deze vzw heette vroeger “Jeugd zonder land” en heeft reeds meer dan 50.000 kinderen uit diverse Europese landen een korte zomervakantie in een gastgezin geboden. Eerst waren het vluchtelingen uit communistische landen, later Ierse kinderen uit het toen gevaarlijke Noorden, en sinds 1990 komen ze uit zwakke gezinnen in Centraal-Europa.
Voor de grote vakantie dit jaar wachten nog ongeveer 50 Kroatische en Slovaakse kinderen op een gastgezin.
In Slovakije is er grote werkloosheid: dit land behoord tot de armste van de tien nieuwe lidstaten in de Europese Unie.
De Kroatische kinderen komen allen uit gezinnen die tijdens de Joegoslavische oorlog uit hun dorpen werden verdreven. Vele gezinnen wonen nu nog in vluchtelingencentra of in een tijdelijk onderkomen, hen door de Bosnische regering toegewezen.
De opname van deze kinderen is niet alleen “iets geven”, maar je krijgt O zo veel terug! Taalproblemen bestaan er niet voor kinderen, sommigen onder hen komen jaar na jaar in het zelfde gastgezin en leren best wat Nederlands. En de eigen kinderen leren zo ook iets te delen van hun eigen geluk.
Concreet zoekt EURO-CHILDREN nog gezinnen ofwel van 4 tot 29 juli, ofwel van 28 juli tot 22 augustus. Het gaat om kinderen van 9 tot 12 jaar.
Euro-Children vzw, Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen. tel. 03/247.88.50. e-mail: info@eurochildren.be of: www.eurochildren.be

FEDERATIE NIEUWS

DIENST VAN BOETE EN VERZOENING
In de goede week zal er op twee plaatsen een biechtviering doorgaan. Dinsdag 22 maart om 19.00 u in de kerk van Oosterlo en woensdag 23 maart, eveneens om 19.00 u in St Amands. Allen hebben wij het nodig om eens opnieuw te beginnen en Gods barmhartigheid te ontmoeten. Het is een kans om in bezinning, gebed en persoonlijke belijdenis ons klaar te maken voor de goede week en Pasen.

GEZINSBOND
De Gezinsbond Geel organiseert op 28 maart (paasmaandag) om 14.30 uur "Paaseieren rapen" voor kinderen tot 12 jaar op de terreinen van het jeugdcentrum "De Bogaard".
Deelnameprijs leden 1 euro per kind, niet leden 2 euro per kind.
Inschrijven tot 23 maart bij de secretaris Willy Laureys tel. 014/58.84.94

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links