Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 10 -  9 maart 2005

13 MAART VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
DE OPWEKKING VAN LAZARUS

18.00 u            Zm Marcel Goris vanwege de geburen

08.00 u            Zm Maria Matheusen en Leonard Dams, Zm Louis Van Hoof-Cuyvers-Cluyts-Verlooy

19.00 u            Mis in de bidkapel

19.00 u            Jgt Louis Vangheel Constantia Vermeulen Louis Vissers

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DEKANALE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Reeds enkele jaren organiseert de Geelse werkgroep voor eerste communie een afzonderlijke ouderavond voor de mensen, die wat meer  willen doen aan de geloofsopvoeding van hun communicant. Omdat wij dit jaar een grote troef op tafel willen gooien, kunnen wij de avond niet in twee splitsen voor Noord en Zuid en willen wij iedereen uitnodigen, om naar de parochiezaal van St.-Dimpna te komen.
Afspraak 12 april om 20.00 u.
Zou JIJ niet komen ?

INFOAVONDEN EN OPENDEURDAGEN KOGEKA
Voor 12-jarigen is er ieder jaar de zware keuze: “Voor welke school en welke opleiding ga ik kiezen?” Maar kiezen blijf je doen in het Middelbaar Onderwijs.
In Geel kan je in het katholiek secundair onderwijs als twaalfjarige starten in 't Peperstraatje of in het St-Aloysiusinstituut. Deze twee scholen werken ook samen met het Sancta Maria Instituut van Kasterlee dat eveneens diverse mogelijkheden aanbiedt.
Het St-Dimpnacollege (ASO), het St-Maria-Instituut (TSO en BSO) en het St-Jozefinstituut (TSO en BSO) zijn scholen van de tweede en de derde graad. Alle informatie over "verder studeren in het katholiek onderwijs Geel-Kasterlee" kan je verkrijgen op de website van kogeka (www.kogeka.be) of via mail kogeka@kogeka.be of telefonisch 014/578564.

Er zijn zoals steeds weer opendeurdagen voor de speurneuzen
Sancta Maria Kasterlee
, Mgr. Heylenstraat 37, 014/ 85.00.46
Opendeurdag: 1 mei van 14.00 u tot 18.00 u

Sint-Jozefinstituut,Technische Schoolstraat 52, 014/57.85.50
Opendeurdag: 1 mei van 10.00 u tot 18.00 u.

Sint-Aloysiusinstituut,Kollegestraat 15, 014/56.26.50.
Infoavonden:
Eerstejaars: 26 en 27 april: 19.00 u. tot 21.30 u.
Tweedejaars (ook voor St.-Maria): 8 maart: 20.00 u. tot 21.30 u.

Sint-Maria-Instituut,Pas 110, 014/58.86.72
Opendeurdag: 1 mei: 14.00 u. tot 18.00 u.

't Peperstraatje, Pas 93, 014/58.87.95
Doe-dag: 12 maart, 09.00 u. tot 12.00 u. en 14.00 u. tot 17.00 u.
Opendeurdag: 1 mei van 10.00 u. tot 18.00 u.

Sint-Dimpnacollege, Gasthuisstraat 2, 014/58.02.04
Infoavond
tweedejaars: 8 maart 18.00 en 20.00 u. in de Leonardozaal
vierdejaars: 27 april 19.30 u. in de Leonardozaal

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links