Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 09 -  2 maart 2005

5 – 6 MAART, VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
DE GENEZING VAN DE BLINDGEBORENE
EERSTE OMHALING VOOR “BROEDERLIJK DELEN”.

18.00 u.           Zm Karel Van Gorp en overleden familieleden, Zm Wim Daems Fons Steurs Karel Daems en Dympna Helsen, Zm André Bollen vanwege de geburen

08.00 u.           Jgt Celine Claes Jan Geukens, Josephina  Louis en Karel Janssens, Josephina Ceulemans

19.00 u.           Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

LANDELIJKE SENIORENCLUB
Dinsdag 8 maart vergaderen de senioren van de Landelijke Gilden in het PC op de Werft om 14.00 u.
Louis Beirinckx brengt verslag uit over het leven op het platteland in Brazilië. Hij bezocht daar o.a. het werkgebied van de Geelse priester Claes.. Inschrijven tot en met vrijdag 4 maart bij de seniorafgevaardigden.

CREACLUB ZIEKENZORG
De creaclub van Ziekenzorg C.M. Geel/ ST. AMANDS-ELSUM organiseert reeds voor de 35ste maal haar jaarlijkse tentoonstelling ter gelegenheid van de Palmenmarktfoor
. Deze gaat door op zaterdag 19 en zondag 20 maart in het St. Aloysiusinstituut te Geel (ingang langs de Diestseweg).
Op deze tentoonstelling kan je allerlei handwerkjes bekijken, die gemaakt werden door langdurige zieken. Er is een tombola en een cafetaria met koffie, gebak, wafels en dranken voorzien.
Iedereen is van harte welkom.
Open:
Zaterdag 19 maart van 10u tot 18u
Zondag 20 maart van 13u tot 18u

FEDERATIE NIEUWS

BEZINNINGSAVOND !VERRASSEND NABIJ!
De parochie St.-Amands nodigt U, graag en van harte, uit voor een bezinningsavond in het kader van het jaar van de liturgie met als thema: Waar en wanneer ontmoeten wij de Heer?
‘We gaan met elkaar in gesprek over het samen vieren aan de hand van het Emmaüsverhaal’
U bent welkom in het parochiecentrum aan de Werft op maandag 7 maart om 20.00 u.

KERKELIJK ONTBIJT ! BROEDERLIJK PROFIJT!
"Op de eerste dag van de week waren zij samen voor het breken van het brood", lezen we in de Handelingen van de apostelen (Hand. 20,7). Sinds het ontstaan van de kerk is dit elke week een gebeurtenis in het leven van de gelovige christen. Meer en meer heeft de symboliek de plaats ingenomen van de volledige maaltijd.
Dat is de aanzet voor het Parochieteam van Zammel-Oosterlo om in broederlijke en zusterlijke vriendschap dit gebaar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling te plaatsen. Zij willen de mensen laten plaatsnemen aan tafel en ook een sobere maaltijd brengen.
Op zondag 13 maart, aansluitend op de eucharistie van 8.30 uur kan men ontbijten in de kerk. Zij vragen een vrije bijdrage die afgestaan wordt aan Broederlijk Delen, ten voordele van het project "Congo wil groeien". De producten worden zoveel mogelijk in de Wereldwinkel gekocht.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links