Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 08 -  23 februari 2005

DERDE ZONDAG IN VEERTIGDAGENTIJD
DE SAMARITAANSE VROUW

18.00 u.           Zm. Jules Vermeulen en Josephina Peeters, Zm Fons Hermans

08.00 u.           Morgenviering

19.00 u.           Mis in de bidkapel

 

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DUIVENWIJDING
In het dekanaat Zuiderkempen, waartoe de fedratie Geel tegenwoordig behoort, gaat op 6 maart om 13.30 u. een DUIVENWIJDING door. Duivenliefhebbers uit de hele streek vragen Gods zegen over het seizoen 2005 in de kerk van Grobbendonk.
Bij het begin van het seizoen wordt de voorspraak gevraagd van de Heilige Catharina Labouré.
Alle duivenliefhebbers en hun vrienden, van waar dan ook, zijn uitgenodigd op dit gebeuren. Zij worden wel gevraagd enkele duiven mee naar de kerk te brengen.
Het gebedsprentje en de medaille van de H. Catharina worden uitgedeeld. Na de viering is er gratis koffie en koeken in het plaatselijke duivenlokaal, dat in de kerk zal aangewezen worden. Welkom.

FEDERATIE NIEUWS

OUDERAVONDEN EERSTE COMMUNIE
In onze parochies is de tweejaarse voorbereiding op de eerste communie nog toch wel op kruissnelheid en daarom wil de federatieploeg er nog wat meerwaarde aan toevoegen voor de ouders van alle Geelse parochies, die toch wel een extra-inspanning willen leveren. Wij willen die mensen samen roepen in de zaal van St.-Dimpna op dinsdag 12 april. Wij zorgen voor gedegen en gedreven externe medewerkers. Hou de datum al vrij. Later nog meer nieuws.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links