Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 07 -  16 februari 2005

TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
DE GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS OP DE BERG TABOR

18.00 u.           Zm Marcel Goris vanwege de geburen, Jgt Julie Verachtert, zm Gust Molenberghs, Zm Wim Daems Fons Steurs Karel Daems en Dympna Helsen, Jgt Louis De Pooter Bertha en Jan Vangenechten, Jgt Josephina Janssens, Zm Louis en Karel Janssens Josephina Ceulemans, Jan Geukens en Celine Claes, Zm Karel Schelles vanwege de geburen, Jgt Mil Daems, Maria Schelles en Ludo Vermeiren, Jgt Karel Bens, zm Mathilde Molenberghs, Jul en Remi Dams, Josephina Bens

08.00 u.           Morgenmis met intentie van zaterdag

19.00 u.           Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DIOCESANE BEDEVAARTEN
Ook vanuit Geel nemen er jaarlijks enkele mensen deel aan de diocesane bedevaarten naar Beauraing en Lourdes. En wie ooit meeging, was vol lof.
De bedevaart naar Beauraing, onder leiding van onze bisschop gaat dit jaar door op woensdag 6 juli. Hopelijk vertrekken we ook vanuit Geel met een volle bus. Meer informatie volgt later.
En was je al ooit in Lourdes? Ons bisdom gaat dit jaar weer wel twee keer. De meibedevaart vindt plaats van donderdag 19 tot dinsdag 24 mei. De julibedevaart gaat door van maandag 11 tot maandag 18 juli. In juli is er een speciaal programma voor zowel de zieken als de jongeren. Je kan jezelf inschrijven of bekomt meer informatie bij Marie-Josée T' Syen 014/58.02.26. Jongeren nemen best contact op met Bart Rombouts of kunnen surfen naar www.dba-lourdes.org en vernemen dan meer over het programma.

GOED GEVORMD?!
De Geelse vormselcatechisten worden verwacht op de vormingsavond van donderdag 17 februari om 20.00 u in het ontmoetingscentrum van St.-Dimpna (Logen). Jos Bielen, Norbertijn van Averbode helpt ons op weg bij het zingen en spreken over geloof. Het belooft een boeiende avond te worden. Tijdens de pauze is er een kans om de boekenstand te bezoeken.  Iedereen welkom!

DRINGEND GEZOCHT VOOR ROEMENIË !
In het ziekenhuis van Carancebes zijn er jaarlijks ongeveer 800 geboorten.  De Ziekenzorgkern van Het Geels Roemeniëkomitee ondersteunt dit reeds jaren met medisch- en sanitair materiaal.  Naast de nood aan beddengoed voor 30 kinderbedjes in de geboorteafdeling is er nu nog enorme nood aan de eerste kleding voor pasgeboren baby’s.
Daarom doen wij een dringende oproep aan alle Geelse mama’s, om ons mee te geven, wat nog goed bruikbaar is en jullie anders toch maar wegdoen.
Wij gaan naar ginder op 2 april en willen alles meenemen en ginder afgeven.
Geef ons een seintje en wij danken U nu reeds in hun naam.
Mia Vansand en Jozef Dillen (014/58.97.58.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links