Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 06 -  9 februari 2005

12 – 13 FEBRUARI: EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENYTIJD
JEZUS, BEKOORD IN DE WOESTIJN

18.00 u.           Zm. Wim Lembreghts, Zm. Lisa Schelles Alfons De Pooter Jos Verellen Jgt. Germaine Verachtert Linda Taels Wim Verherstraeten Vik Vansant; Jgt. Charel Heynen Zm. Wis Hendrickx Petrus Knaeps, Zm. André Bollen vanwege de geburen.

08.00 u.           Morgenmis met intentie van zaterdag

19.00 u.           Jgt. Louis Vissers Zm Constantia Vermeulen en Louis Vangheel

19.00u.            Mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ASWOENSDAG
Vandaag begint de veertigdagentijd.
In iedere parochie wordt de as opgelegd in een aparte viering.
In de St.-Amandskerk starten wij voor heel Geel de actie Broederlijk Delen met een aangepaste eucharistieviering met asoplegging om 19.00 u. Daarop volgt de lancering van het project “Congo wil Groeien” in de plaatselijke parochiezaal.
Getuigen vertellen over de toestand in Congo.
Aan het woord zijn:

Wij krijgen beelden van het project en kunnen daarna napraten bij producten van de Wereldwinkel.
Iedereen van harte uitgenodigd.

AAN TAFEL
Op zaterdag 12 februari van 10.00 tot 17.00 u. willen christenen van heel Vlaanderen hun vasten beleven in een sobere dag van vasten, delen en vieren.
Het dichtst bij Geel zal de “aan tafel” doorgaan in Kasterlee in het Sancta Maria-instituut, Pater Damiaanstraat, 1. Inschrijven vooraf kan bij Piet Janssen, Boslaan, 2, 2460 Kasterlee, tel. 014/85.00.15.

FEDERATIE-INTENTIES VAN DE GEELSE PASTORES
Op maandag en dinsdag 24 en 25 februari trokken de Geelse Pastores zich terug in de Herentalse bossen, om zich te bezinnen, hoe zij hun pastoraal zien naar de toekomst van de kerk in onze stad. Bij het einde van de samenkomst werd volgende intentieverklaring opgesteld:
* Het roepen van God is het eerste, dat ons beweegt. Daarom kunnen wij niet zwijgen en willen wij ook handelen.
* Onze kerk of geloofsgemeenschap in Geel zal een open kerk zijn, die de wereld in haar hart draagt, in het geloof, dat God deze mens en de wereld liefheeft of respecteert, zoals hij/zij is.
* Wij moeten goed weten, dat het besef van Gods aanwezigheid niet meer vanzelfsprekend is in het leven van de mensen, zoals vroeger … Maar toch moeten wij Hem blijven noemen en het ABC van Jezus’ boodschap blijven vertellen. Wij blijven zoekend in het lezen van de tekens van de tijd en daarvoor hebben wij mekaar nodig.
* Wij gaan voor een kerk met veel respect voor de verschillende graden van betrokkenheid van de mensen.
* De verantwoordelijken in de Geelse pastoraal zullen bereid zijn, te werken in een werkverband voor het grote geheel met een duidelijke verdeling en omschrijving van de taken, maar wij zullen ook aandacht geven aan de lokale gemeenschap of de parochies, die in liturgie, diaconie en catechese geloofsgemeenschap zijn.
* Er heerst een consensus over de belangrijkheid van ons vieren, over het feit, dat diaconie niet te veel in regels moet gegoten worden, maar gedaan en dat in samenwerking met alle mensen van goede wil. Over het feit, dat catechese voor volwassenen een belangrijk werkterrein wordt, waarbij sacramenten kansen zijn.
* Door het accent te leggen op “samen” willen wij de onvruchtbare tegenstelling tussen algemeen en ambtelijk priesterschap in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie overstijgen.
* Door ons samenwerken zullen wij “waterdragers” zijn voor het leven van de mensen. 
* Onze visie en aanpak moeten kaderen in de grote kerkgemeenschap, specifiek  in de bedding, de visie en het programma van ons bisdom, maar het is daarvan ook een eigen Geelse uitvoering.

De Geelse pastoresploeg
Herentals, 25 januari 2005

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links