Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 05 -  2 februari 2005

29 - 30 JANUARI : VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

18.00 u.           Zm Marcel Goris vanwege de geburen, Zm Maria Vanspringel en Jos Janssens, Zm Alfons Vranckx, de familie Vranckx Helsen en Vranckx  Vanlommel.

08.00 u.           Jgt Modest Verelst, Zm Gregoor Van Dingenen, en Laurentia Nietvelt.

Misintenties aanvragen

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links