Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 03 -  19 januari 2005

22 - 23 JANUARI : DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
WEEK VAN DE EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

18.00 u.           Jgt. Gust Molenberghs, zm Julie Verachtert; zm Marcel Goris vanwege de geburen

08.00 u.           Jgt.  Antonia Van de Wouwer August Verbeeck Edward Verachtert Coleta Bervoets en Wim Lembreght

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VOORGANGERS IN DE UITVAARTLITURGIE
Door het minderend aantal priesters zal het in de toekomst moeilijk zijn, dat begrafenissen onder de vorm van Eucharistie gebeuren. Daarom is de gebedsdienst, met of zonder communie, nu reeds de normale vorm van uitvaartliturgie. Daarom zijn we ook zeer blij dat meer dan 20 personen uit Geel en de vroegere dekenij Balen, hun naam hebben opgegeven om de voorbereiding te volgen als “voorganger in de uitvaarliturgie”. Een hoopvol begin. Zij worden verwacht op de maandagen, 31 januari, 14 en 28 februari, 14 maart en 4 april, om 19.30 u., in het ontmoetingscentrum van St.-Dimpna, Logen 104.

OP WEG NAAR ASWOENSDAG
Op Aswoensdag maken wij met heel Geel de start van ons Broederlijk Delen. Er is een viering met asoplegging in de St.-Amandskerk voor alle parochies van Geel samen. Daarna trekken wij, begeleid door fakkels, naar de zaal van St.-Amands voor een panelavond rond Congo: een fijne viering, een echt askruisje, een brok informatie… een deugddoende ervaring.

Misintenties aanvragen

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01 Week 02  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links