Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 02 -  12 januari 2005

15 - 16 JANUARI : TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
LAM GODS , DAT DE ZONDEN WEGNEEMT

18.00 u.           Jgt. Gaston Krieckemans zm Celine Hermans familie Krieckemans Claes Hermans, Zm René Seyen Florentina Verachtert ouders en familie, Zm Louis Roza Maria Alfons Vanspringel Clementina Mertens Jos Janssens Lina Van Geel, Jgt. Godelieve De Pooter

08.00 u.           morgenmis

19.00 u.           H. Mis

Misintenties aanvragen

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53 Week 01    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links