Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 01 -  5 januari 2005

9 JANUARI : DOOPSEL VAN CHRISTUS
GEZALFD MET DE HEILIGE GEEST

18.00 u.           Jgt. Roos Steynen, Karel Goris, Marcel en Jos Goris; Zm Wim Daems Fons Steurs Karel Daems en Dympna Helsen; Zm Fien, Frans en Heidi Verachtert Linda Taels Wim Verherstraeten Germaine Verachtert en familie; jgt Philomena Vanreusel Jozef en Linda Geukens Melanie Knaepen

08.00 u.           Morgenmis intentie van zaterdag

19.00 u.           mis in de bidkapel

Misintenties aanvragen

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 53      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links