Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 46 -  10 november 2004

13 14 NOVEMBER 33 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
HET ZAL UITLOPEN OP GETUIGENIS GEVEN

18.00 u.           Zm familie Vangheel-Peeters, familie Verwimp-Vandoninck. Jgt Victor Lembreghts Rosalie Peeters en Wim Lembreghts. Zm Mia Hendrickx, familie Vleugels Cuyvers,familie Hendrickx Vanuytsel, kinderen en kleinkinderen. Jgt Louis Vangenechten., Zm Jos Van de Poel. Jgt Frans Verbiest en Jeanne Dens.

08.00 u.           Jgt Celine Hermans, Jgt Suska Dierckx,zm Gaston Krieckemans, familie Krieckemans  Claes Hermans. Jgt Marcel d' Joos Jul d' Joos Leonie Engelen Jos Luyten en Jefke Deceuster

19.00 u.           Mis in de bidkapel.

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31
Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36
Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41
Week 42 Week 43 Week 44 Week 45  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links