Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 42 -  13 oktober 2004

16 – 17 OKTOBER: 29STE ZONDAG DOOR HET JAAR - MISSIEZONDAG
ZOU HIJ GEEN RECHT VERSCHAFFEN AAN ZIJN UITVERKORENEN?

18.00 u.           Jgt. Emma van Springel, Zm. Fons Van Hove. Jgt. Ludo Geukens, Zm. Jozef Geukens, Melanie Knaepen, Filomena Vanreusel. Zm. Linda Taels, Germaine Verachtert, Marleen Mannaerts, Wim Verherstraeten. Jgt. Alfons Clissen en familieleden.

08.00 u.           Morgenmis met intentie van zaterdag.

19.00 u.           Zm. Louis Vissers, Constantia Vermeulen, Louis Vangheel, Leonie Berghmans, Juul Vissers, Rosa Laenen en Mariette Vermeulen.

19.00 u.           Mis in de bidkapel.

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31
Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36
Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links