Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 33 -  11 augustus 2004

12.00 u.          Plechtige huwelijksviering  van Bert Aerts en Ann Verbraecken  en Van Guy Van Passel en Marijke Aerts die we van harte een droom van een toekomst wensen. Ook proficiat aan de ouders en grootouders. Maak er een mooie dag van

18.00 u.          Jgt Mia Mangelschots, Vik Leonie Mangelschots-Hermans. Zm familie Claes Sauviller. Jgt Evie en Clement Schelles, Emiel Verwerft en Maria Lambrechts. Jgt Anneke Nevelsteen Wim Verherstraeten. Zm Fons Hermans. Zm August  Helsen Germaine Binnemans Colette Helsen en Julienne Thoumsin. Zm Maria Vanuytven. Jgt Gust Mertens, Lisa en Dympke Verachtert, families Mertens Diels en Verachtert-Verachtert

Mis uit dank. Zm Toke Schroven  Bernus Taels en kinderen. Zm Maria Taels Alfons Bellemans, Dympna Mangelschots Frans Taels Joanna Ven en August Bellemans

 08.00 u.          Mis met speciale intentie

 19.00 u.          Mis in de bidkapel

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31
Week 32        

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links