Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 21 -  19 mei 2004

22 – 23 MEI ZEVENDE PAASZONDAG
DAT ZIJ VOLMAAKT ÉÉN ZIJN

Vooravond van O.H.Hemelvaart
18.00 u
. Misviering

Ons Heer Hemelvaart
08.00 u
. Morgenmis
11.00 u.Eerste Communie

18.00 u. .Jgt. Meester Smets, Zm. Jeanne Berghmans. Zm. Florent en Theodoor Bens, Maria en Louis Geukens. Jgt. Jan Vangenechten, Zm. Bertha Vangenechten, Louis De Pooter. Jgt. Josefina Bens, Remi en Jul Dams, Karel Bens, Mathilde Molenberghs. Jgt. Jos Van de Poel. Zm. Maria Proost vanwege de KBG. Zm. Alma Verbeeck vanwege de KBG. Zm. Rita Vanspringel.

08.00 u. Zm familie Nevelsteen Haepers en zoon, familie Cantens Bergen. Deboel, Mangelschots Frans, Leon Taels,  Marie Geboes

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20  

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links