Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 20 -  12 mei 2004

15 MEI FEEST VAN ST.- DIMPNA
15 – 16 MEI: ZESDE PAASZONDAG
DE HEILIGE GEEST ZAL U ALLES LEREN …
DONDERDAG 20 MEI: ONS HEER HEMELVAART

H. Dympna Patrones van Geel
18.00 u..
Jgt. Bertine Danckers, Zm Jan Boeckx.

08.00 u. Zm fam. Deboel, Mangelschots Frans, Leon Taels,  Marie Geboes

19.00 u. Mis in de bidkapel

Vooravond van O.H.Hemelvaart
18.00 u
. Misviering

Ons Heer Hemelvaart
08.00 u
. Morgenmis
11.00 u.Eerste Communie

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19    

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links