Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 19 -  5 mei 2004

8 – 9 MEI VIJFDE PAASZONDAG
EEN NIEUWE GEBOD GEEF IK U

18.00 u. Zm. René Seyen, Florentina Verachtert vanwege de buren. Zm. Fons Steurs, Dympna Helsen, Karel en Wim Daems, To Deceuster. Jgt. Julia Verwimp, Jan, Janneke en Jeanine Vangheel, Door en Patrick Verachtert, Jos Lathouwers. Zm. Wim Lembreghts. Jgt. Fons Hermans. Jgt. Mia Hendrickx, de families Vleugels, Cuyvers en Hendrickx, Vanuytsel, kinderen en kleinkinderen. Jgt. Marcel Daems. Zm. Louis Hermans, Jeanne Slegers. Jgt. Alexander Bernaerts, Louis Daems en Maria Verbiest. Jgt. Bertha Peeters, Louis Wuyts en overleden familie. Jgt. Elise Verellen.

08.00 u. Zm. Louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy.
11.00 u. Vormselviering

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18      

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

Externe Links