Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 17 -  21 april 2004

24 - 25 APRIL DERDE PAASZONDAG
VERSCHIJNING BIJ HET MEER VAN TIBERIAS

18.00 u. Zm. Louis Heylen en Marie Huysmans. Jgt. Wieter Belmans, Fons Steurs, Dympna Helsen, Karel Daems, Wim Daems en de overleden familieleden Rommers – Nelen. Jgt. Wies Boeckx, Zm. Maria Bens. Jgt. Fille Hellemans, Marie Mertens, de familie Verboven – Peeters. Zm. Roza Vandesande en Staf Michiels.

08.00 u. Morgenmis met intentie van zaterdag

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Zm. Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Frans, Jos, Staf, Maria Dresselaerts, Tinne Bastiaens, Raf Vandeweyer.

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links