Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 13 - 24 maart 2004

27 – 28 MAART VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
DE OVERSPELIGE VROUW

BERGEN IN DE KERKEN

Vijfde vastenzondag

Dit weekend lezen we in het evangelie’ …en Jezus schreef in het zand…’. Niemand van ons weet wat Jezus toen schreef in het zand. Maar één ding is zeker Hij veroordeelde de vrouw niet. Het schrijven in het zand heeft ook een symbolische betekenis. Dat wat geschreven staat in het zand kan worden uitgewist, in tegenstelling tot wat bv. in steen gebeiteld is er staat  voor eeuwig. Is het ook niet met deze houding dat we als christenen in het leven moeten staan, schrijven in het zand, met andere woorden kunnen we vergeten en vergeven? Kan de wind en de tijd een zuivering brengen waar het nodig is?

Ook wat het Andesgebied betreft, kunnen we dit schrijven in het zand symbolisch benaderen. We kunnen dit ook zien als het bewerken van land, de dode grond wordt een vruchtbare grond.

Vandaar dat deze week twee symbolen aan onze bergen worden toegevoegd: het vredeslied en groene takken.

De groene takken symboliseren het nieuwe leven dat door werken en zwoegen vanuit de dode grond te voorschijn komt. Het nieuwe dat kan gebeuren in ons leven wanneer we niet beladen met haat en afgunst door het leven trekken. Het vredeslied is het lied van de vrede dat waar ook ter wereld gekend is en nooit nog, door wie dan ook zal kunnen uitgewist worden.

18.00 u. Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans. Jgt Maria Geukens, Zm Louis Geukens, Florent en Theodoor Bens. Zm Rita Vanspringel. Zm Louis Heylen en Marie Huysmans.

Jgt. Melanie Dams, Zm Eddy Helsen. Jgt. Hilda Heylen en overleden familieleden. Jgt. Jul Dams, Remi Dams, Josefina Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs. Zm. Karel Heynen. Zm. Frans Verbiest en Jeanne Dens.

08.00 u. Morgenmis met intentie van zaterdag

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel.

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12        

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links