Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 12 - 17 maart 2004

20 – 21 MAART HALFVASTEN
25 MAART MARIA BOODSCHAP

BERGEN IN DE KERKEN

Vierde vastenzondag

Dit weekend lezen we de parabel van de verloren zoon als evangelie. Het is toepasselijk op de verhouding die het westen heeft met de ontwikkelingslanden. De drie figuren die in dit verhaal een rol krijgen toebedeeld: de vader, de jongste zoon en de oudste zoon, kunnen ook wel de westerse landen zijn.

Jongste zoon: Toen vele van deze landen nog een kolonie, zijn uit deze landen de kostbaarheden weggehaald. De grondstoffen die ook maar iets opbrachten werden verscheept en kwamen de kolonisators ten goede. Het land van oorsprong werd niet vernoemd en deelde ook niet in de winst.

De Vader: Nog steeds kijken wij toe hoe het er in deze landen aan toe gaat en nemen we besluiten voor een verbetering van de sociale en economische leefomstandigheden ginds. Denk maar aan de verschillende internationale conferenties die er plaats vinden over de ontwikkelingslanden en -samenwerking.

De oudste zoon: We zijn jaloers wanneer er bepaalde handelsakkoorden worden gesloten ten voordele van deze landen. Deze akkoorden zouden onze eigen economie wel eens negatief kunnen beïnvloeden. Zij krijgen een voordeel dat wij niet hebben…oneerlijke concurrentie. Dus komen we in actie.

 Wat wil deze parabel ons zeggen? Niet dat we een van de hoofdrollen moeten opnemen en zo door het leven gaan. Maar dat we bij de (hemelse Vader) altijd welkom zijn om het even hoe we met Hem gehandeld hebben en hoe we voor Hem staan. Want God is een barmhartige God en maakt geen onderscheid tussen arm of rijk. Zolang we maar leven in woord en daad naar zijn boodschap.

Voor ons vandaag wil dit concreet zeggen: kijk niet naar het uiterlijke dat voor je staat, maar naar het innerlijke. Laat je eigen hart spreken op wat je voelt en niet op wat je ziet. Want we zijn ten slotte allemaal mensen die recht hebben op een goed bestaan. Vandaar dat deze week de ‘wippalasjaal’ aan onze bergen wordt toegevoegd. De verschillende kleuren symboliseren de verschillende mensen die deze aarde bevolken.

GEZINSVIERINGEN

Op maandag 22 maart om 20.00 u. vindt er in de parochiezaal van Stelen een vergadering plaats met de verschillende werkgroepen gezinsvieringen uit onze federatie. Op het programma staat o.a. ‘kennismaking’. Wij willen elkaar en mekaars werking leren kennen. Tevens wordt aan iedere werkgroep gevraagd een lijst mee te brengen met liedjes, welke in de eigen parochie regelmatig worden gezongen. Het wordt voorzeker een mooie kans om elkaar te ontmoeten!

Bart Rombouts

18.00 u. Zm. Viktor en Mia Mangelschots, Leonie Hermans. Zm. Louis Janssens, Josfine en Karel Janssens, Josefina Ceulemans. Jgt. Jan Vangheel, Julia Verwimp, Janneke en Jeanine Vangheel, Door en Patrick Verachtert, Jos Lathouwers. Jgt. Jos Daems, Zm. Marcel Daems. Jgt. André Van Loy en families Jef Belmans – Taels, Anna Dens en echtgenoten.

08.00 u. Zm. Jozef Boeckx, Josefa Caers.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links