Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 11 - 10 maart 2004

13 – 14 MAART DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
GEDULD MET DE ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM

BERGEN IN DE KERKEN

Derde vastenzondag

Dit weekend vinden we in onze vastencompositie een dorre tak en een werktuig op onze bergen.
Twee symbolen voor de komende week. De dorre tak symboliseert de onvruchtbare grond, hier is geen leven in terug vinden. Of toch…?
Het werktuig symboliseert de hoop en het engagement dat bij mensen leeft om leven de kans te geven.
Wanneer we het Andesgebied bekijken zien we dat deze twee symbolen daar dagelijkse realiteit zijn. Heel wat grond is zogoed als onvruchtbaar, maar door het werk dat er door mensen wordt verricht, en de hoop die er leeft op een betere toekomst kunnen deze gronden vruchtbaar worden.
Maar hier is engagement en hoop voor nodig. Wanneer men niet de juiste ingesteldheid heeft komt men niet zover.
Het is zoals bij de wijngaardenier in het evangelie, ook hij ziet dat de boom al drie jaar geen vruchten draagt, maar toch is er nog de hoop op vruchten en het engagement om eraan te werken. Nog één jaar en dan…
Ook kerk- en geloofsgemeenschappen zijn vandaag de dag niet altijd productief, zoals de huidige samenleving de term ‘productief’ zou omschrijven, maar we moeten er de moed in houden en in blijven geloven: dat ook wij door ons christen-zijn toch vruchten kunnen dragen!

18.00 u. Zm. Louis Van Genechten vanwege de buren. Zm. Familie De Peuter, Frans en Leon Taels, Marie Geboes. Zm. Sieke Huysmans vanwege de buren. Jgt. Rosalie Daems. Zm. Maria Daems, Louis en Karel Verachtert. Jgt. Jan Gillis.

08.00 u. Zm. Familie Louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy. Zm. Familie Criekemans, Mellebeeckx en Wuyts.

19.00 u. Jgt. Louis Vangheel, Zm. Constantia Vermeulen, Zm. Louis Vissers.

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10  

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links