Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 10 - 3 maart 2004

6 - 7 MAART TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
JEZUS’ VERHEERLIJKING OP DE BERG

BERGEN IN DE KERKEN

Tweede adventszondag

Dit weekend worden onze bergen in het licht geplaatst. Lichtjes, want in het Andesgebied is een stukje vruchtbare grond een lichtpunt in iemands leven. Het betekent voedsel om het gezin te kunnen voeden of iets te verdienen door dit voedsel te verkopen op de markt.

Op ons pad naar Pasen toe moeten we ook onze lichtjes plaatsen. Wat of wie zijn voor mij een lichtje in donkere momenten? Heb ik ook aandacht voor wat er rondom mij gebeurt? Kan ik vandaag zeggen: “Ik heb licht op mijn pad mogen ontvangen en /of ik heb licht kunnen zijn voor iemand”?

In het evangelie lezen we dit weekend het verhaal van het ‘Taborgebeuren’. In het bijzijn van enkele apostelen wordt Jezus in de lijn van Mozes en Elia gesteld. Het wordt duidelijk dat Jezus niet zomaar iemand is die goed licht brengt bij de mensen. Nee, Hij is de Godszoon, de langverwachte. Naar zijn voorbeeld zijn in de vroege kerk- en geloofsgemeenschappen mensen voor elkaar lichtpuntjes gaan uitzetten… Hier kun je terecht, hier ben je welkom. Laten wij vandaag als plaatselijke geloofsgemeenschap lichtbakens blijven uitzetten voor diegenen die het nodig hebben, dichtbij  en veraf!

18.00 u. Jgt. Maria Boeckx, Zm. Frans Baeck en overleden familieleden. Zm. Celine Claes, Jan Geukens, Louis, Josfine, Karel Janssens, Josefina Ceulemans. Zm. Fons Steurs, Dympna Helsen, Karel en Wim Daems. Zm. Ria Sterckx vanwege de buren. Zm. Karel Van Gorp. Zm. Karel Heinen vanwege KBG.

08.00 u. Morgenmis, voor overledenen

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09    

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zal na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Voortaan zullen de gezinsvieringen op de vierde zaterdagavond van de maand doorgaan om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links