Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 01-02 -  7 januari 2004

10 – 11 JANUARI DOOPSEL VAN CHRISTUS

18.00 u. Jgt. Roos Steynen, Zm. Karel en Jos Goris. Zm. Fons Steurs, Dympna Helsen en Karel en Wim Daems. Jgt. Philomena Vanreusel, Zm. Jozef en Ludo Geukens en Melanie Knapen. Zm. Louis, Roza, Maria, Alfons Vanspringel; Clementina Mertens, Jos Janssens, Lina Van Geel.

08.00 u. Intentie van zaterdag.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 50 Week 51 Week 52 Week 53
         

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN
Zoals de meeste mensen al weten zullen na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar 2004

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links